Component builder for: Welfare Tech

Welfare Tech bruger Enterprise Europe Network til matchmaking og markedsføring

August 2020

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi. Klyngen udvikler forretning og skaber innovation via samarbejde mellem virksomheder, offentlige parter og videninstitutioner inden for social- og sundhedsområdet.

Klyngen bruger Enterprise Europe Network til flere forskellige ting - fx at håndtere matchmaking i forbindelse med deres store, internationale konferencer eller til at markedsføre viden i Europa via Enterprise Europe Networks faglige sektorgrupper.

 
- De har kontakt meget bredt ud i verden, og de leverer kontakter ind til vores klynge og sørger for, at vi får nogle helt specifikke match.