Danmark
Protein2Food - Københavns Universitets største EU-bevilling