Aalborg Idrætsgymnastik (AIG)

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik startede i 1981 i en lille gymnastikhal og er i dag Aalborgs største idrætsforening. Foreningen har bl.a. tre spor, hvor man kan dyrke redskabsgymnastik på elite-, øvet eller begynderniveau. Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

I Aalborg Idrætsgymnastik har man modtaget EU-midler til at indhente nye kompetencer og inspiration fra udlandet (foto: Aalborg Idrætsgymnastik)

Aalborg Idrætsgymnastik (AIG) har særlig fokus på olympisk gymnastik, som man tidligere næsten kun kunne dyrke på eliteniveau med mellem 20-40 timers træning om ugen og ofte med undervisning af udenlandske trænere. Men i 2011 besluttede foreningen at prøve at lave det om, så man fik en forening, hvor man kunne lave idrætsgymnastik for sjov, og det har foreningen løbende videreudviklet.

Nye øjne på sagen

Enterprise Europe Network har tidligere været i dialog med AIG om muligheden for EU-finansiering til idrætsforeninger, men dengang var det for ukonkret og uoverskueligt for foreningen. Men da Erasmus+ puljen for EU-finansiering til mobilitetsaktiviteter for idrætsforeninger åbnede med deadline i februar 2023, rakte Enterprise Europe Network-konsulent Aija Konisevska Azadi fra NordDanmarks EU-Kontor ud for at drøfte mulighederne igen. Og det fik AIG til at se med fornyet interesse på mulighederne i Erasmus+ programmet.

Med Erasmus+ mobilitetsmidler kan organisationer få tilskud til såkaldte ”mobilitetsaktiviteter”, hvor man kan sende ansatte og frivillige på udvekslingsophold og kurser hos udenlandske partnere, som kan bidrage til at få ny læring ind i organisationen.  

Under projekttitlen ”Stærke og robuste bliver vi i fællesskab ved sammen at dyrke idrætsgymnastik for alle” indsendte AIG en ansøgning med fokus på at udvikle trænernes faglige niveau, at få flere til at engagere sig som trænere og frivillige samt at få inspiration og viden til at udvikle og motivere nybegynder- og øvede hold for gymnaster i alderen 13+. Til disse mobilitetsaktiviteter modtog AIG 190.000 kr. i støtte fra Erasmus+ programmet.

International mesterlære

AIG har udvalgt aktiviteter i Sverige, Holland, Portugal, Norge og Grækenland, da det er steder i Europa, hvor de er gode til nogle af de ting, som Aalborg Idrætsgymnastik godt selv kunne tænke sig mere erfaring omkring.

- Vi har søgt til to slags ophold - det ene hedder jobshadowing, hvor man skygger en ansat i den forening, man skal til, i syv dage. Det andet ophold hedder Training and Coaching Assignments, hvor man selv er udøvende træner i en anden forening og får sparring og vejledning igennem det, så man træner nogle andre gymnaster i en periode på 16 dage, fortæller Maria E. Bøgedal, projektleder og talenttræner i AIG Aalborg.

Hun fremhæver bl.a. Norge, hvor de har skabt et helt fantastisk miljø, hvor de unge står i kø til at blive trænere, og hvor de unge trænere har et sammenhold og fællesskab, som betyder, at de bliver i foreningen i deres voksenliv.

- Med aktiviteterne ønsker vi bl.a. at opleve mesterlæren fra de dygtigste i Norden. Vi ønsker en uddannelse, hvor vi får lov at være med, og hvor vi får lov at prøve en masse modtagning og metoder, som endnu ikke er mulige i AIG. På den måde vil vi komme styrket tilbage til AIG med erfaring, som gør os stærkere og mere robuste trænere, fortæller Maria E. Bøgedal.

Maria E. Bøgedal, projektleder og talenttræner i AIG Aalborg (foto. Aalborg Idrætsgymnastik)

En allieret samarbejdspartner

Enterprise Europe Network har støttet AIG i forhold til oprettelse og registrering i Erasmus+ portalen og givet faglig feedback på ansøgningen frem mod deadline. 

- Hjælpen fra Enterprise Europe Network har betydet, at vi overhovedet begyndte at overveje at søge EU-midler. Vi afholdt et intromøde, hvor Aija satte ord på så mange ting, som ellers ville have været rigtig svært at læse sig til. Og da vi gik i gang med at skrive ansøgningen, fik vi altid hurtigt svar i forhold til input til udarbejdelsen af problemformuleringer, formål og workplans. Hun har virkelig været god til at give helt konkret hjælp til ansøgningen, og det er 100% takket være den hjælp, at vi kom i mål, fortæller Maria E. Bøgedal og fortsætter: 

- Det har været så rart at have én, som jeg har følt som min allierede, på min side – én, som hele tiden har støttet mig, når der nogle gange blev brugt kompliceret engelsk eller meget store gloser. Jeg repræsenterer jo bare en lille idrætsforening. I den situation har hun bare været så god til at guide, slutter hun. 

Projektet startede i juni 2023 og løber frem til november 2024.  

 

Fakta AIG Aalborg

AIG Aalborg er en gymnastikforening, som udbyder gymnastikhold fra ét år til +90 år, og der er hold for nybegyndere, let øvet, øvet og talent/elite. Foreningen har syv ansatte og knap 50 frivillige trænere. Udover gymnastikhold tilbydes der motionshold til voksne og familier.

Læs mere her

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.