Internationale samarbejdsplatforme

Registrer din virksomhed for at få kontakt med nye, internationale samarbejdspartnere og sikre din internationale forsyningskæde.

Europa har lige nu økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer, især krisen i Ukraine, hvor virksomhederne er hårdt ramt af afbrydelser i forsyningskæden.

For at imødegå disse udfordringer har EU iværksat nye, særlige foranstaltninger for at styrke det indre markeds modstandsdygtighed og opbygge en bæredygtig, digital og globalt konkurrencedygtig økonomi.

Som en del af dette har Enterprise Europe Network oprettet to online platforme, der samler virksomheder til samarbejde, erfaringsudveksling og identifikation af nye løsninger.

 

Platformen hjælper virksomheder med at bevare, omstrukturere eller erstatte eksisterende forsyningskæder og med at skaffe råmaterialer, dele, komponenter og/eller (halv)færdige varer eller tjenesteydelser, som de har brug for for at holde produktionen i gang.

Her matches europæiske og ukrainske virksomheder, så de sammen kan finde pragmatiske løsninger på at få ukrainske landbrugsprodukter ud til resten af verden.

Har din virksomhed løsninger inden for transport, lager, logistisk, import/eksport af landbrugsprodukter, import/eksport af landbrugsteknologi, gødning mv., så kan din virksomhed blive en del af løsningerne.

Vil du vide mere?

Susanne Baden Jørgensen

Senior International Manager
(+45) 25210812
sbj@foodbiocluster.dk

Food & Bio Cluster Denmark