ComBigaS

ComBigaS skal bygge biogasanlæg i Frankrig

Før der kom endelig politisk afklaring om støtte til biogasproduktion i Danmark, har den vestjyske leverandør af turn-key biogasanlæg ComBigaS været nødsaget til at kigge ud over landets grænser for at opnå vækst. En stor husdyrproduktion og støtte til biogas gør Frankrig til et af de mest lovende markeder, og de første tre aftaler er nu i hus efter et markedsbesøg til regionen.

Foto: Shutterstock

 

Den danske Enterprise Europe Network-partner Agro Business Park og Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) arrangerede i samarbejde med eksportkonsulenten Kurt Tobler et markedsbesøg til Biogaz Europe-messen i Saint-Brieuc i Nordfrankrig. Turen blev afviklet i januar 2014 i regi af Region Midtjyllands eksportprogram GLOBALmidt og indbefattede udover matchmakingmøder arrangeret af den lokale Enterprise Europe Network konsulent i Bretagne, også et biogasseminar specifikt om termofil biogasanlægteknologi for messens deltagere.

Første kontrakt i Frankrig

Markedsbesøget og biogasseminaret var medvirkende til, at der nu er indgået tre kontrakter om konstruktion af husdyrgødningsbaserede og termofile biogasanlæg, hvoraf det første til sommer i år skal producere el og varme af 15 tons biomasse, som vil blive tilført anlægget dagligt.

- Vores deltagelse i markedsbesøget i Frankrig sidste år var udslagsgivende for, at vi til sommer kan starte vores første biogasanlæg op i Bretagne, forklarer Klaus Høgh, direktør i ComBigaS. Han glæder sig samtidig over flere nye muligheder for virksomheden.

Forskning og eksport går hånd i håndErfaringer rigere

Udover de seks virksomhedsrepræsentanter fra biogasindustrien i Danmark deltog en af Danmarks fremmeste biogasforskere fra Aarhus Universitet og en tilfreds indehaver af et termofil biogasanlæg fra ComBigaS også i markedsbesøget. Begge gav værdifulde indlæg om hhv. den nyeste forskning fra Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum og 20 års erfaringer fra driften af et termofilt biogasanlæg på seminaret.

Seminaret trak fulde huse i Saint-Brieuc i det husdyrrige Bretagne og var med til at fjerne en generel uvidenhed og skepsis mod termofil biogasproduktion. Det gav flere interessante forespørgsler.

- Møderne og arrangementernes fokus på termofil biogas har også skabt en del opmærksomhed omkring vores løsning, fortsætter Klaus Høgh.

ComBigaS oplever en stor interesse for danske biogasløsninger, og der er flere spændende projekter under udarbejdelse. Udenfor Europa har der været efterspørgsel efter danske biogaskompetencer, senest i Sydafrika, hvor ComBigaS bygger et 4 megawatt anlæg i samarbejde med deres lokale partner.

 

Fakta ComBigaS

ComBigaS blev etableret i 2010 med henblik på at udvikle og kommercialisere et samlet biogaskoncept, bestående af kvalitetsprodukter fra en lang række regionale underleverandører og samarbejdspartnere. Virksomheden, der er beliggende i Hemmet i Vestjylland, beskæftiger pt. 10 medarbejdere.

Læs mere her

 

Fakta GLOBALmidt

GLOBALmidt er Region Midtjyllands eksport- og internationaliseringsprogram. Programmet rummer en række aktiviteter for små og mellemstore virksomheder fra Midtjylland, der har potentiale for international vækst og eksport. Programmet er finansieret med midler fra Region Midtjylland, Den Europæiske Regionale Udviklingsfond samt virksomhedernes egen medfinansiering.

Læs mere her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.