Concens A/S

Concens træder ind på nye markeder

Godt netværk igennem Enterprise Europe Network er årsagen til, at Concens hurtigt og effektivt har fundet nye samarbejdspartnere i både Polen og Finland, som kan stå for virksomhedens salg i de to lande.

Elektriske in-line aktuatorer fra Concens A/S

Foto: Concens A/S

Tekst: Andreas Nykjær, Det Syddanske EU-Kontor

Den esbjergensiske virksomhed Concens er en global leder inden for produktionen af såkaldte elektriske in-line aktuatorer af særlig høj kvalitet. Aktuatorer bruges bl.a. til specialkøretøjer, maritime fartøjer og i byggeriet. Produktionen foregår i Esbjerg, men Concens sælger sit nicheprægede produkt i en lang række lande både i og uden for Europa, hvor virksomheden senest er trådt ind på det polske marked.

I den forbindelse har Enterprise Europe Network-konsulent Bjarne Andersen fra Det Syddanske EU-Kontor hjulpet Concens med at finde en distributør i Polen, som skal stå for virksomhedens salg i landet.

- Vores salgsafdeling i Esbjerg er ret lille. Derfor er vi afhængige af, at vi har en distributør i de enkelte lande, som står for at sælge vores aktuatorer. En distributør i f.eks. Polen kender også den polske kultur og det polske marked meget bedre, end vi nogensinde vil komme til, så det giver god mening for os at bruge distributører, fortæller Steen Betak, eksportchef i Concens.

Concens har i alt 35 ansatte og er en slags pendant til B&O inden for elektriske in-line aktuatorer. En elektrisk aktuator er kort fortalt en slags motor, som styrer et mekanisk system. In-line refererer til den måde, som Concens designer sine aktuatorer på, hvor gearkasse og motor er en samlet enhed og derfor fylder mindre.

- Det gør det til et simpelt og elegant produkt, som ikke kun efterspørges i Danmark, men langt uden for landets grænser, fortæller Steen Betak.

Fandt nye distributører gennem Enterprise Europe Network

Da virksomheden ikke har ressourcer nok til selv at stå for salget af sine aktuatorer i de mange lande, hvor de er til stede, rakte eksportchefen ud til Bjarne Andersen for at få hjælp til at finde nye distributører.

- Vi oplever stor vækst og ser et stort potentiale i det finske og polske marked. Derfor havde vi brug for at finde en distributør i Polen, og vi ønskede at erstatte vores distributør i Finland med en ny. Jeg har før fået hjælp af Bjarne, dengang jeg arbejdede for et andet firma, så derfor hev jeg fat i ham igen, fortæller Steen Betak.

Bjarne Andersen satte jagten ind efter gode distributører til Concens via sit personlige netværk i Enterprise Europe Network, som havde et stærkt kendskab til virksomhederne og markedet i de to lande.

Da potentielle distributører blev fundet, holdt eksportchef Steen Betak nogle møder med dem for at finde ud af, om de var et godt match.

Concens i Esbjerg producerer elektriske in-line aktuatorer af høj kvalitet, som bl.a. bruges til specialkøretøjer, maritime fartøjer og i byggeriet.

I sidste ende mundede det ud i, at Concens i marts 2023 indgik en aftale med virksomheden AMG som distributør i Polen for Concens. Undervejs har AMG ansat en ekstra medarbejder for at kunne løfte opgaven som distributør. Samarbejdet fungerer rigtig godt, og Concens har bl.a. deltaget i messer i Polen sammen med AMG.

Concens har også netop indgået en kontrakt med en ny distributør i Finland, nemlig firmaet Masino-Konaflex Oy.

- Det havde helt sikkert været sværere og meget mere ressourcekrævende for os at udvide og forbedre vores distributionsnetværk, hvis Bjarne ikke havde hjulpet os og aktiveret sit netværk i Enterprise Europe Network. Bjarne har gjort en kæmpe forskel for Concens, fortæller Steen Betak.

En fornøjelse at samarbejde med Concens

Bjarne Andersen fortæller, at Concens har været en utrolig spændende virksomhed at samarbejde med, bl.a. fordi de sælger et nicheprodukt af høj kvalitet, som er internationalt anerkendt.

- At Concens har et internationalt anerkendt produkt på en lang række markeder, gør jo kun opgaven endnu mere spændende set fra vores stol. Det har været en fornøjelse at samarbejde med Concens, der, basereret på mange års erfaring med internationalt salg, har en klar strategi, herunder også klart formulerede krav til de kommercielle partnere, som vi fra Enterprise Europe Networks side har hjulpet med at finde frem til, fortæller Bjarne Andersen.

Bjarne Andersen og resten af Enterprise Europe Network samarbejder med mange forskellige virksomheder, som er vidt forskellige steder med hensyn til international erfaring.

- Nogle virksomheder har brug for sparring til den mere grundlæggende strategi for international satsning. Andre virksomheder har mange års erfaring og følger en etableret strategi, lyder det fra Bjarne Andersen.

 

Fakta Concens A/S

Concens er en førende producent af elektriske in-line aktuatorer af høj kvalitet, som bl.a. bruges til specialkøretøjer, maritime fartøjer og i byggeriet.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.