Renew Energy

Dansk teknologi i kinesisk biogasprojekt

Et godt match blev hurtigt konverteret til en stor ordre, da danske Renew Energy A/S mødte kinesiske Liaoning Institute of Energy Resources. Renew Energy A/S blev leverandør af teknologi til et stort kinesisk biogasprojekt – endda med en ekstra bonus ved samarbejdets afslutning.

Poul Ejner Rasmussen, stifter og konsulent i Renew Energy A/S, er glad for den hjælp, som Enterprise Europe Network har ydet gennem forløbet og ser fremadrettet mange muligheder i Kina som marked for den sydfynske virksomhed. (Foto: Renew Energy A/S)

 

I maj 2013 var Renew Energy én ud af flere danske virksomheder inden for bioenergibranchen, der tog imod besøg af en kinesisk virksomhedsdelegation, arrangeret af Enterprise Europe Network og Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM). Kineserne ønskede at besigtige dansk teknologi og møde mulige danske samarbejdspartnere.

Renew Energy og kinesiske Liaoning Institute of Energy Resources fandt hurtigt basis for et samarbejde om levering af et fermenteringsteknologi til et kinesisk pilotanlæg til demonstration af, hvordan organisk husholdningsaffald kan bruges til biogasproduktion. I stor hastværk fik de underskrevet samarbejdsaftalen i sommeren 2013, fordi kineserne skulle bruge aftalen i forbindelse med en bevillingsansøgning om projektstøtte. Sidst på året 2013 var projektstøtten bevilliget, og projektet kunne opstartes.

Happy Ending kan tage tid

Ret hurtigt blev det dog klart, at kultur ville komme til at spille en større rolle i samarbejdet. Ifølge samarbejdsaftalen skulle Renew Energy som noget af det første opkræve 10% udbetaling. På grund af en kontrolprocedure af udenlandsk valuta i Kina blev betalingen fra kineserne først effektueret i juni 2014.

Ultimo juni 2014 var der opstartsmøde i Kina, hvor det blev tydeligt, at parterne i al hastværk - da kontrakten skulle udfærdiges - havde talt forbi hinanden i forbindelse med, hvilken teknologi der skulle leveres. Kineserne havde i ansøgningen lagt sig fast på en anden fermenteringsproces end den, som Renew Energy ville levere – en tørfermenteringsproces, som belgiske OWS har udviklet. Renew Energy nægtede at kopiere OWS’ system og ville levere deres eget system, som de kunne stå inde for.

Efter fire måneders forhandlinger lykkedes det at finde en løsning, hvor begge parter dog måtte gå lidt på kompromis. Renew Energy accepterede, at den kinesiske virksomhed kunne sende to medarbejdere på et træningsophold i Danmark betalt af Renew Energy mod, at Renew Energy kunne levere deres eget design.

- De var her i marts i år, og det var med til at åbne deres øjne for dansk teknologi og gav dem en forståelse for, hvorfor vi holdt fast ved vores teknologi. Deres egen idé ville aldrig have fungeret. Bagefter fik vi kun positiv feedback, fortæller Poul Ejner Rasmussen, stifter og konsulent i Renew Energy.

Renew Energy modtog sidste betaling i april i år, og en god dollarkurs kompenserede for projektets forsinkelse.

Erfaringer rigere

Der var en anden forventning til samarbejdet, da det blev indgået, men forløbet skræmmer ikke Poul Ejner Rasmussen:

- Det har da været et langt, sejt træk, og vores projektforløb viser, at hastværk har betydet mangel på fælles forståelse, hvilket primært skyldes kommunikation og kultur, men her har både Louise Krogh Johnson fra Enterprise Europe Network og Audrey Zhu fra Norddanmarks EU-kontor været til stor hjælp i forhold til at udrede misforståelser. Forløbet har bestemt ikke skræmt os, og vi har pt. andre aktuelle kontakter i Kina og tror på, at der er et godt marked for os derude.

Projektleder Audrey Zhu fra Norddanmarks EU-kontor, som har 15 års erfaring med forretning i Kina, forklarer:

- I offentligt finansierede projekter i Kina er det altid i den kinesiske projektleders interesse at gennemføre projektet og udbetale de skyldige beløb. For hvis projektet lukkes ned, vil det blive betragtet som en fiasko, og det vil blive svært for den pågældende organisation fremadrettet at ansøge om nye projekter. Det har også været gældende i dette tilfælde med Renew Energy, slutter Audrey Zhu.

 

Fakta Renew Energy

Renew Energy A/S er en vidensbaseret ingeniørvirksomhed i Svendborg, der leverer rådgivning og teknologi til bioenergiprojekter. Virksomheden er etableret i 2007, og kunderne er landbrug, destillerier, fødevareindustrien samt energiselskaber nationalt og internationalt.

Læs mere her

 

Fakta INBIOM

Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) er ét af 22 landsdækkende innovationsnetværk med fokus på intelligent produktion og udnyttelse af biomasse i overgangen til en biobaseret økonomi. Netværket hjælper med adgang til ny viden, overblik over finansieringsmuligheder samt at finde nye samarbejdspartnere i Danmark og internationalt.

Læs mere her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.