Future Food Innovation

Effektiv partnersøgning til EUs 7. rammeprogram

Enterprise Europe Network har i samarbejde med Future Food Innovation arbejdet målrettet på at finde relevante projektkonsortier og udenlandske partnere til danske aktørers projektidéer inden for 7. rammeprograms fødevaretema, også kendt som KBBE (Knowledge Based Bio Economy). Det målrettede fokus har båret frugt.

Johannes Laursen, projektchef hos Flexmatic, sætter stor pris på hjælpen fra Enterprise Europe Network og Future Food Innovation i forbindelse med virksomhedens EU-projektansøgning (Foto: Agro Business Park)

Deltagelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling er attraktiv for både virksomheder og forskere, fordi deltagelse giver adgang til ny viden, samarbejdspartnere og midler til udvikling. En væsentlig del af det forberedende arbejde med EU-projekter ligger i at finde relevante projekter at indgå i og/eller finde partnere til egne projekter. Future Food Innovation og Enterprise Europe Network er tæt forbundet i det daglige, både via fælles adresse i Agro Business Park og via den aktive kobling mellem internationalt netværk og fødevarevirksomheder med innovationsinteresse. Det tætte samarbejde har bl.a. resulteret i de tre følgende cases.

Flexmatic, Bjerringbro

Flexmatic leverer udstyr og innovative procesløsninger til bl.a. mejeri-, fødevare-, bryggeri- og læskedrikindustrien. Virksomheden kontaktede Future Food Innovation for at høre mere om Enterprise Europe Networks internationaliseringsservices. Mødet med Enterprise Europe Network har siden resulteret i, at Flexmatic er kommet med i et europæisk projektkonsortium, der primo februar 2013 indsendte en ansøgning til KBBE-delen i EUs 7. rammeprogram. Den indledende kontakt til projektet blev etableret med hjælp fra en tysk Enterprise Europe Network-partner. Projektet er ledet af den tyske bryggeriorganisation Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei i Berlin og har fokus på vand- og energibesparelser i bryggeri- og drikkevareindustrien. Flexmatic bød ind med kompetencer på arbejdsområder af stor strategisk og udviklingsmæssig betydning for virksomheden.

- Lige fra jeg fik den første information om den tyske partnersøgning, videre gennem den løbende dialog med den tyske projektleder og til de afsluttende forhandlinger med konsortiet, har jeg fået stor assistance fra Enterprise Europe Network. Det er vores første erfaring med procedurerne ved en EU-projektansøgning, så det har været af stor betydning for os, fortæller Johannes Laursen, projektchef hos Flexmatic.

Teknologisk Institut, Aarhus

Teknologisk Institut (TI) udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til erhvervslivet, bl.a. på fødevareområdet.

I sommeren 2012 besluttede TI sig for at stå i spidsen for et EU-konsortium, der skulle belyse ingredienserne i planter til brug i fødevarer og kosmetik. TI ville til det formål søge midler i KBBE-programmet under i EUs 7. rammeprogram. Derfor deltog TI i en KBBE-informations- og matchmakingdag i Bruxelles i juli 2012 og tog derefter kontakt til den danske Enterprise Europe Network/Future Food Innovation-partner Agro Business Park, som de tidligere havde mødt til et informationsmøde, for at få assistance til at søge konsortiepartnere. En søgning efter partnere blev formuleret og offentliggjort i Enterprise Europe Network. Herefter fulgte mange henvendelser og dialoger om mulige partnerskaber. Primo februar 2013 indsendte TI ansøgningen, der har deltagelse af 15 partnere, fra 11 lande.

- Gennem Enterprise Europe Network har vi siden sidste sommer fået virkelig mange kvalificerede henvendelser fra udenlandske virksomheder som resultat af vores opslag i netværket. Af de 15 partnere, som endte med at komme med i vores konsortium, er ca. halvdelen fundet via Enterprise Europe Network, fortæller Gitte Sørensen, konsulent, Teknologisk Institut.

Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Tjele

Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet beskæftiger sig med forskning og undervisning, der omfatter hele kæden fra jord til bord og de sundhedsgavnlige egenskaber af fødevarer og fødevarekomponenter.

De forskellige forskergrupper under instituttet havde i 2012 møder og dialoger med Enterprise Europe Network og Future Food Innovation med henblik på at indgå i projektpartnerskab med udenlandske aktører i KBBE-projekter under EUs 7. rammeprogram. Et resultat heraf blev, at instituttet blev leder af en arbejdspakke i et projektforslag ledet af et spansk universitet. Et projekt, der skal belyse faktorer, der påvirker den menneskelige tarm-mikrobiome og dens effekt på udviklingen af kostrelaterede sygdomme og hjerneudvikling.

- Det spanske universitet havde en samarbejdssøgning med i et stort Enterprise Europe Network-katalog. Vi var selv med i samme katalog med flere forslag til samarbejde, og det førte til et godt match. Vi er glade for denne service, der bl.a. fik os til at stille skarpt på mulighederne i KBBE-programmet, fortæller Bo Ekstrand, seniorforsker ved Institut for Fødevarer.

Ansøgningerne blev sendt primo februar 2013, og evalueringsprocessen afsluttes i foråret 2013.

Horizon 2020 venter forude

Med udgangen af 2013 slutter EUs 7. rammeprogram. Afløseren hedder Horizon 2020. Der forhandles stadig om programmets endelige indhold, men det forventes, at programmet vil have fokus på store samfundsmæssige udfordringer, som fx klimaforandringer og fødevaresikkerhed, støtte til innovation og aktiviteter tæt på markedet, som kan bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse samt øge deltagelse af små og mellemstore virksomheder. Læs mere her

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser tog i starten af 2013 initiativ til at samle danske aktører i diverse referencegrupper med relation til de kommende Horizon 2020-underprogrammer for at diskutere danske holdninger og indgange til programmerne. Således deltager bl.a. repræsentanter fra det danske Enterprise Europe Network i referencegruppen, der har fokus på det specifikke program for små og mellemstore virksomheder. Andre deltagere i referencegrupperne er repræsentanter fra ministeriet/styrelsen, universiteterne, regionerne, GTS-institutterne, Dansk Industri, brancheorganisationer m.fl.

 

Fakta Future Food Innovation

Future Food Innovations aktiviteter skal styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det sker ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen, således at de udvikler og kommercialiserer nye innovative produkter. Future Food Innovation er finansieret af Region Midtjylland.

Læs mere her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.