ENBUS

ENBUS – energirigtigt byggeri

40% af Europas samlede energiforbrug kommer fra byggeriet, men mangel på information om nye, energieffektive teknologier og produkter er ofte en hindring for forandring i byggebranchen. Teknologisk Institut er via Enterprise Europe Network kommet med i det såkaldte ENBUS-projekt, som er med til at sætte fokus på energiforbruget. 24 virksomheder har indtil nu fået energivurderet deres produkter.

Foto: Istockphoto

Formålet med ENBUS-projektet er at øge bevidstheden i byggeforsyningskæden om værdien af at reducere energiforbruget:

- Mange interessenter i værdikæden, især de små og mellemstore virksomheder, mangler ressourcer og viden om energiforbruget i byggebranchen. Derfor skal det være nemt at sammenligne og vurdere den samlede energieffektivitet for forskellige produkter med hinanden, fortæller Pernille Brændstrup Andersen, der er konsulent i Bæredygtigt Byggeri hos den danske ENBUS-projektpartner Teknologisk Institut.

Mere gennemsigtighed i forhold til, hvordan energiforbruget fordeler sig, er med til at styrke incitamenterne til, at byggeriets aktører reducerer energiforbruget i hele forsyningskæden. Lige fra design og opførelse til drift og renovering af bygninger.

- ENBUS-projektet handler primært om at formidle viden og skabe opmærksomhed omkring energiforbruget i bygninger. Til at sammenligne energieffektiviteten i produkterne tager vi udgangspunkt i en såkaldt simplificeret energiprofil, hvor den relative energibesparelse i et standardhus kan findes, fortsætter Pernille Brændstrup Andersen.

Energi i danske vinduer

Indtil videre har i alt 24 virksomheder, via ENBUS, fået lavet simplificerede energiprofiler på deres produkter – bl.a. de danske virksomheder Outline Vinduer A/S, Krone Vinduer A/S og Bøjsø døre & vinduer A/S.

- Formålet med de mange simplificerede energiprofiler er at beregne besparelsespotentialet ved de forskellige produkter ud fra en række på forhånd definerede parametre som beliggenhed, antal kvadratmeter osv. Projektets resultater skal være tilgængelige og forståelige for alle. Ved at få udarbejdet en energiprofil får man en pejling af, hvordan produktet kan forbedre ens eget hus/projekt, forklarer Pernille Brændstrup Andersen

For at forbedre adgangen til information om energieffektive produkter, teknologier og metoder skal projektet bl.a. munde ud i en ny app til smartphones. En app, som arkitekter, bygherrer, entreprenører og andre i byggeforsyningskæden kan benytte for at gøre det lettere at sammenligne og vurdere den samlede energieffektivitet for forskellige produkter og serviceydelser med hinanden tidligt i projektfasen.

Kom med via Enterprise Europe Network

Teknologisk Institut kom med i ENBUS-projektet via Enterprise Europe Network og innovationsnetværket InnoBYG:

- Projektet passer rigtigt godt ind det arbejde, vi laver på Teknologisk Institut, fx med den nye Energimærkningsordning for Facadevinduer, som vi driver fra Center for Bæredygtigt Byggeri. Derfor var det naturligt for os at gå med i ENBUS-projektet, fortæller Pernille Brændstrup Andersen.

- Vi får via vores europæiske netværk mange henvendelser efter danske partnere til EU-projekter. Da vi fik en henvendelse på ENBUS-projektet, kontaktede vi InnoBYG, som straks pegede på Teknologisk Institut som en mulig partner. Det er dejligt, at der er nogle til at gribe bolden - og samtidig at se, at det har resulteret i konkrete tiltag til gavn for virksomhederne, siger Kaspar Nielsen fra Enterprise Europe Network.

 

Fakta ENBUS

ENBUS er finansieret af EUs 7. rammeprogram og er et samarbejde mellem fem europæiske lande (Tyskland, Holland, Danmark, Sverige og Polen). Organisationer, der er involveret i forskning, industriel teknik, forretningsudvikling og kommercialisering af videnskabelig forskning deltager i projektet, der startede i september 2012 og slutter i februar 2015. 

 

Fakta Teknologisk Institut

Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution, der udvikler, anvender og formidler forsknings - og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. 
Læs mere på www.teknologisk.dk

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.