BIOMAN

Engelske enzymer i danskledet EU-biogasprojekt

Danske virksomheder og videnaktører står i spidsen for et nyt EU-projekt, BIOMAN, der skal udvikle et nyt behandlingskoncept til biogasanlæg, der anvender 2. generations biomasse (halm og landbrugsaffald).

Biogasanlægget i Spanien, som danske Bigadan har anlagt, og hvor demonstrationen af teknologierne vil blive foretaget i slutningen af projektet. Foto: Bigadan A/S

Det nye behandlingskoncept vil øge biogasproduktionen markant og forbedre den samlede økonomi i produktionen af biogas. Via Enterprise Europe Network blev en engelsk enzymvirksomhed inkluderet i projektet. Projektet er meget internationalt orienteret, idet der er deltagere fra fem lande i EU.

BIOMAN

Danske Bigadan Biogas, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og en række udenlandske virksomheder fik medio april 2012 tilsagn om tilskud fra EU til at gennemføre projektet, som har titlen BIOMAN. EU-tilskuddet gives via SMV-programmet i EUs 7. rammeprogram. BIOMAN er et forsknings- og udviklingsprojekt, der sigter mod at forøge biogasudbyttet gennem kombinationer af flertrins udrådning, separation, extrudering og/eller ultralydsbehandlinger i kombination med enzymatiske behandlinger af den sværest tilgængelige del af biomassen.

Enzym partner fundet i England

I ugerne op til, at konsortiet bag BIOMAN skulle gøres færdigt i november 2011, kontaktede projektleder Arne Grønkjær Hansen fra Teknologisk Institut i Aarhus den Enterprise Europe Network-konsulent, som han løbende har haft en dialog med i de sidste to-tre år. Konsortiet manglede nemlig en virksomhedspartner med ekspertise i enzymatisk behandling af biomasser for at blive komplet i forhold til projektidéens omfang og ambitionsniveau.

På baggrund af dialogen med Teknologisk Institut tog den danske Enterprise Europe Network-konsulent hurtigt kontakt til en række nære samarbejdspartnere i netværket med erfaring i at finde virksomheder, der kan indgå i EU-projekter. En Enterprise Europe Network-kollega fra det sydøstlige England så den danske henvendelse og kontaktede den lokale virksomhed, Enzyme Suppliers Ltd, som både var kvalificeret til opgaven og viste sig at være meget interesseret i at indgå i projektet. Enzyme Suppliers Ltd har specialiseret sig i at anvende enzymblandinger til forskellige miljømæssige formål. Virksomheden udvælger enzymer fra producenter over hele verden og fremstiller nye mix, som er skræddersyet til de formål, hvor de skal anvendes.

BIOMAN vil også vinde på lang sigt

Enzyme Suppliers Ltd blev en del af projektkonsortiet, der indsendte ansøgningen til EU i december 2011. Til de deltagende projektpartneres store glæde var BIOMAN blandt vinderne af EU-tilskud efter evalueringen af de mange ansøgninger fra hele Europa. Når udviklingen af ”re-injection loop” med enzymbehandling er færdigudviklet om ca. to år, vil teknologien blive demonstreret i storskala i Spanien, hvor Bigadan Biogas i 2011 opførte et biogasanlæg ved firmaet HTN. I Spanien skal den spanske forskningspartner Ainia Centro Tecnologico dokumentere teknologierne. Kombinationen af de effektive mekaniske og enzymatiske behandlinger og totrins udrådning af den mest fiberrige fraktion af biomassen er det unikke ved projektet, som skal sikre, at der er mange vindere i projektet.

- Enterprise Europe Network er et rigtig godt netværk for os, når vi skal søge partnere til egne projekter eller skal hjælpe vores kunder med at finde udenlandske partnere, siger Arne Grønkjær Hansen, Teknologisk Institut. 

- I dette konkrete tilfælde gik det hurtigt, og det er også godt at have netværket for hånden, når/hvis en projektpartner, af den ene eller anden årsag, skulle forlade et projektkonsortium, og vi skal finde en erstatning.

Fakta BIOMAN-projektet

BIOMAN-projektet består af partnere fra Danmark, England, Spanien, Tyskland og Østrig og skal efter planen køre frem til udgangen af 2014. Ansøgningen til EUs program ”Research for SMEs” blev udfærdiget med hjælp fra det midtjyske iFacilitator-projekt, som ledes af Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Central Denmark EU Office.

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.