DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner

EU-projektsamarbejde med musik i

Godt samarbejde mellem aktører i EU-DK Support, heriblandt Enterprise Europe Network Danmark, gav DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner muligheden for at bruge kompetencer og erfaringer i en større europæisk sammenhæng. Og få noget igen, så organisationen kan hjælpe endnu mere med at styrke danske børn og unges engagement i musiklivet.

Children playing violin

Foto: Tomasz Śmigla for iStock Photo

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er den danske interesse- og brancheorganisation for den levende musiks ensembler, orkestre og operakompagnier. DEOO arbejder for at styrke den klassiske musik, jazz'en og anden kompositionsmusik i Danmark bl.a. ved at sikre adgang til levende kvalitetsmusik i alle dele af landet, ikke mindst for børn og unge.

Og netop i den kontekst har DEOO udviklet ”DEOO Charanga Platformen”, som er en gratis digital og læringsrig undervisningsplatform til musikundervisning for alle børn og unge i Danmark. Platformen skal bringe de forskellige udbydere af musikundervisning, dvs. musiklærere i grundskolen og musikskolelærere, sammen med musikere, koncertudbydere eller hele orkestre i ét musikalsk fællesskab.

Med samme målgruppe for øje er DEOO ligeledes engageret i den nationale indsats ”Koncertløftet”, som sker i nært samarbejde med Levende Musik i Skolen (LMS) og har det formål, at alle elever i grundskolen skal møde den levende, professionelle musik hvert år.

EU-DK Support – netværket, hvor ”nogen tit kender nogen”

Enterprise Europe Network Danmark formidler løbende udenlandske EU-projektpartnersøgninger, publiceret i netværket, til andre medlemmer af EU-DK Support.

Agnete Lunddahl Jensen, administrationsleder i grundforskningscenteret Centre for Culture and the Mind på Københavns Universitet, er én af dem, der modtager disse partnersøgninger. Og i juni 2022 responderede hun på en projektpartnersøgning i regi af EU-programmet ”Creative Europe”: En italiensk virksomhed, der har udviklet en interaktiv app, som skal bringe de nye generationer tættere på klassisk musik, søgte partnere til et projektkonsortium, der på det tidspunkt allerede havde 14 partnere fra diverse lande.

Agnete kontaktede derefter én hun kender, nemlig direktør i DEOO, Asbjørn Keiding, for at høre, om det kunne være interessant og have relevans for DEOO.

At bringe egne kompetencer i spil i en større sammenhæng - og få endnu mere tilbage

- Det er dejligt at få en sådan henvendelse, og vores interesse i en dialog med projektkonsortiet blev hurtigt formidlet mellem den danske Enterprise Europe Network-konsulent Anders Skeem og hans italienske kollega, der er tæt på den italienske virksomhed, siger Asbjørn Keiding.

- Vi syntes i starten, at der var nogle mangler i projekt-setup’et, men der skete en god udvikling på kort tid, så vi endte med at tro på projektet og gik med i ansøgningen til projektet ”Fortissimo”.

Og nu tilbage til det med ”DEOO Charanga Platformen” og ”Koncertløftet” - set i kontekst med Creative Europe-projektforslaget, som blev tildelt EU-midler, så projekt ”Fortissimo” med i alt 23 partnere kunne starte primo 2023.

- DEOOs rolle i ”Forrissimo” er at være rådgivende partner, idet vi har opnået stor erfaring og viden om digital musikundervisning via Charanga-projektet, samt fællesskaber og samarbejde i udvikling af orkestres undervisningsmaterialer gennem ”Koncertløftet”, fortæller Asbjørn Keiding og fortsætter:

Asbjørn Keiding, direktør for Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner - DEOO  (foto: Edyta Sørensen)

- I DEOO er vi glade for at tage del i projektet, da vi opnår en endnu større indsigt i, hvilke nye typer af tiltag, der kan iværksættes til at introducere og gøre levende scenemusik og opera mere tilgængeligt og forståeligt for børn og unge - dette med henblik på, at flere får kendskab til at spille et musikinstrument og senere hen bliver mere aktive musikudøvere og eventuelt gør karriere inden for branchen. I dag oplever vi et stadig større fald i antallet af børn, der spiller et musikinstrument og en generel svækkelse af faget musik i grundskoler og daginstitutioner. DEOO er derfor meget optaget af, hvordan vi kan vende udviklingen, da det er altafgørende for, at musiklivets kredsløb bliver bæredygtigt. De initiativer, ”Fortissimo” søsætter, og som viser sig at have en positiv effekt på tværs af EU-grænser, kan DEOO således være med til at introducere og implementere i Danmark i fremtiden.

 

Fortissimo-projektet vandt en anden plads

I november 2023 vandt projektet Fortissimo en flot anden plads i kategorien "Inspiring Client Journey" i forbindelse med Enterprise Europe Networks årskonference i Bilbao i Spanien.

Se videoen om projektet herunder:

 

Fakta DEOO

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er interesse- og brancheorganisationen for den levende musiks ensembler, orkestre og operakompagnier i Danmark. DEOO varetager og behandler forhold af fælles interesse for deres medlemmer, styrker medlemmerne i forhold til beslutningstagere, myndigheder og andre organisationer og fremmer samarbejdet medlemmerne imellem. Medlemmer tæller blandt andre landsdelsorkestrene, basisensemblerne, en række specialensembler, de militære musikkorps og et antal operakompagnier fordelt over det meste af landet.

Læs mere her

 

Fakta EU-DK Support

EU-DK Support er et landsdækkende netværk for danske offentlige og offentligt finansierede EU-rådgivere, heriblandt Enterprise Europe Network Danmark. Netværket blev etableret for 10 år siden og ledes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Læs mere her

 

Fakta Creative Europe-programmet via Creative Europe Desk Denmark

Creative Europe Desk Danmark informerer og rådgiver de kulturelle og kreative sektorer i danmark om EU's audiovisuelle og kulturelle støttemuligheder.

Læs mere her

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.