EWA Sensors ApS

Fiskeopdræt i recirkulerende akvakultursystemer skal optimeres

At alliere sig med erhvervsfremmesystemet kan for mange SMVer bl.a. betyde en masse sparet tid og være afgørende for succes. Det har EWA Sensors ApS i Silkeborg erfaret. Gennem Enterprise Europe Network har de fundet en vigtig projektpartner med de helt rette kompetencer til et Eurostars-projektkonsortium.

Eva Kühne fra EWA Sensors i forbindelse med projektarbejde i Eurostars-projekt DeRISK (foto: EWA Sensors)

Virksomheden EWA Sensors ApS i Silkeborg udvikler avancerede sensorer, der overvåger tilstanden i og kan forudsige vedligeholdelse på roterende maskineri i diverse industrier. Sensorerne giver således operatørerne af maskineriet et vigtigt informationsgrundlag for og anbefalinger til den daglige drift, så bekostelig nedetid undgås.

I virksomhedens relativt korte levetid er det lykkedes at adressere og løse udfordringer i en række brancher, bl.a. støttet af forskellige danske og europæiske ordninger såsom Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), Innofounder og Innobooster under Innovationsfonden og EIT RawMaterials. I 2022 blev ejer og leder Eva Kühne så opmærksom på Eurostars-programmet, der et internationalt program for innovation og forskning i små og mellemstore virksomheder.

Idé til at reducere fiskedødelighed

Sensorerne fra EWA Sensors kan bruges på såvel tørt-installerede som nedsænkede maskiner, da de er 100% vandtætte. Derudover er de baseret på ”edge-computing”, hvor alle analyser udføres i sensorerne.

Disse ting gav Eva Kühne en idé til et nyt projekt med fokus på at reducere fiskedødeligheden i de såkaldte recirkulerende akvakultursystemer (RAS). Idéen luftede hun til et møde med iFacilitator Central Denmark, hvor de pegede på Eurostars-programmet som en mulighed, og herefter blev projektidéen med arbejdstitlen ”Landbaseret fiskeopdræt og bæredygtighed” formuleret. Tesen er, at der er et stort potentiale i at optimere fiskeopdræt i RAS, da udendørs konventionelt fiskeopdræt er mere og mere udfordret af klimaforandringer, hvilket presser tilgængeligheden af den vigtige næringsværdi, som fisk har for en stadigt stigende verdensbefolkning.

Eva havde allerede kontakt til den portugisiske SMV Senseaway, der har udviklet en alt-i-én platform til akvakulturbrug, hvor det er muligt at integrere sensorer og systemer, men for at kunne danne en konkurrencedygtig Eurostars-projektkonstellation havde de to partnere brug for en ekstra partner med mere forskningsintensive kompetencer. Derfor blev hun i iFacilitator-dialogen henvist til Enterprise Europe Network-konsulent Anders Skeem, som ville kunne hjælpe med at finde denne partner.

Anders Skeem kontaktede derfor en række nære udenlandske netværkspartnere, og én af de tyske partnere tog en indledende drøftelse med en SMV, som de kendte godt - InfiniteSea, et dambrug med eget RAS. Og der var et match!

I foråret 2022 indsendte de tre partnere ansøgningen ”DeRISK - boosting profitability of RAS farms by de-risking technology”, som blev indstillet til Eurostars-medfinansiering med opstart i december 2022.

Grundlag for et længerevarende forretningssamarbejde

Nu halvvejs i projektperioden går samarbejdet så godt, at Eva Kühne tror på, at den stærke relation til de to projektpartnere også vil strække sig ud over dette projekts afslutning.

- Projektet var aldrig kommet i hus uden hjælpen fra Enterprise Europe Network og Anders Skeem. De fandt ”det tredje ben” til projektet i form af en meget kompetent projektpartner, og de hjalp med at få lavet et skarpt og fokuseret projekt. Eurostars er en super mulighed for en SMV som os, da det både giver partnerskab og en stærk relation med internationale partnere, og det giver viden inden for et helt nyt område. Jeg finder projektet og samarbejdet vildt spændende, og jeg tror dette er grundlaget for et længerevarende forretningssamarbejde for EWA Sensors, fortæller Eva Kühne.

 

Fakta EWA Sensors ApS

EWA Sensors ApS, der blev etableret i 2020 og ejes af Eva Kühne, udvikler tilstandsovervågningssensorer til roterende maskiner til forskellige industrier.

Læs mere her

 

Fakta iFacilitator Central Denmark

iFacilitator Central Denmark er et samarbejde mellem Central Denmark EU Office og erhvervsfremmeaktører i Region Midtjylland, som sammen med konsulentvirksomheden Innovayt har fokus på at øge SMV-deltagelsen i EU-projekter. Det gør de ved at hjælpe virksomhederne med at validere projektidéer og herefter finde frem til det rigtige EU-program.

Læs mere her

 

Fakta Eurostars

Eurostars er det største internationale finansieringsprogram for SMVer, der ønsker at samarbejde om R&D-projekter, der skaber innovative produkter, processer eller tjenester til kommercialisering.

Læs mere her

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.