Enterprise Europe Network Danmark

Fokus på fortsat udvikling i det danske netværk

Ser vi tilbage på den forgangne periode 2015-2016 har vi fået tilgang af fire nye partnere, og netværket har gennemgået en ny opbygningsfase, men det har ikke rokket ved det faktum, at det danske netværk er det bedst præsterende nationale netværk af alle i Enterprise Europe Network. Det vidner om, at vi opretholder en optimal kompetencesammensætning, og at samarbejdet mellem partnerne fungerer godt. Det er dejligt, at vi kan være med til at skabe vækst i de danske virksomheder.

I 2015 og 2016 har vi været med til at udarbejde projektansøgninger og dermed skaffe knap 45 mio. kr. til danske virksomheder, som gennem deltagelse i en række europæiske projekter bidrager med ny viden, nye produkter og løsninger til gavn for hele Europa. Se fx historien om BioneerPHARMA.

I samme periode har vi fundet 140 udenlandske samarbejdspartnere til danske virksomheder – fx virksomheden Colombani, som har fundet en række producenter i Europa.

Alt sammen noget, der bidrager til, at de danske virksomheder og vidensinstitutioner er konkurrencedygtige og innovative.

Men det skal ikke være en sovepude. Vi arbejder hele tiden på at udvikle os, så vi forbliver en optimal og effektiv sparringspartner for vores målgrupper.

Vi har bl.a. udviklet et screeningsværktøj, som kan styrke og hjælpe de innovative og internationaliseringsparate virksomheder – vi kalder det et Intake Assessment Tool. Kort fortalt, skal værktøjet hjælpe os med at hjælpe de rette danske virksomheder. Dermed effektiviseres vores arbejde, og vi sikrer, at virksomhederne får den bedst mulige rådgivning. Fx har vi lige nu rigtig godt fat i mange spændende virksomheder, som søger midler gennem SMV-instrumentet. Mange af disse har et enormt potentiale, og her vil vi gerne gøre en ekstra indsats fx - via vores Key Account Management-services – ved at tilbyde andre services, koble dem sammen med eksterne aktører og coaches mv. for på den måde at hjælpe dem med at udvikle sig.

Desuden er vi via EU-DK Support involveret i at understøtte den danske deltagelse i EU-programmer. Vi vil i særdeleshed gerne sikre, at de virksomheder eller vidensinstitutioner, der ikke har de nødvendige ressourcer til selv at søge EU-midler til forskning, innovation eller udvikling, bliver hjulpet - fx ved at få dem med i eksisterende projektkonsortier. Det kan bl.a. vi gøre vha. vores netværksdatabase, hvor der er et hav af samarbejdsprofiler fra både virksomheder og projektkonsortier tilgængelig.

Besøg vores nye YouTube-kanal "Enterprise Europe Network Danmark" og få inspiration til, hvad vi kan hjælpe danske virksomheder med.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

God læselyst.

 

Simon Poulsen
Koordinator, Enterprise Europe Network

 

EU-projektsamarbejde med musik i

EU-projektsamarbejde med musik i

Godt samarbejde mellem aktører i EU-DK Support, heriblandt Enterprise Europe Network Danmark, gav DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner muligheden for at bruge kompetencer og erfaringer i en større europæisk sammenhæng.

Concens træder ind på nye markeder

Concens træder ind på nye markeder

Godt netværk igennem Enterprise Europe Network er årsagen til, at Concens A/S hurtigt og effektivt har fundet nye samarbejdspartnere i både Polen og Finland, som kan stå for virksomhedens salg i de to lande.

Øget eksport af rustfrie, klimastyrede hjertestarterskabe

Øget eksport af rustfrie, klimastyrede hjertestarterskabe

Claus Andersen Rustfri Stål A/S, som ligger i Odense, er én af Danmarks førende underleverandører af rustfrie stålprodukter til maskinindustrien, storkøkkener, kantiner og hospitaler, men de producerer også udendørs hjertestarterskabe.