QuardLock ApS

Fremtidens sikre betalingskort

De to danske virksomheder QuardLock ApS fra Vodskov i Nordjylland og københavnske CardLab ApS er med intensiv Key Account Management-hjælp fra det danske Enterprise Europe Network teamet op i et fælles projekt om at skabe det mest sikre betalingskort, der endnu er set på markedet.

CardLabs biometriske kort (Foto: CardLab ApS)

Enterprise Europe Network er måske ikke det første, man tænker på i forhold til forretningsudvikling, men netværkets kompetencer strækker sig langt ud over partnersøgning og matchmaking.

Udfordring bliver til mulighed

I 2015 mødtes Søren Hald Jensen, CEO i nordjyske QuardLock ApS, med Enterprise Europe Network-konsulent Søren Bjerregaard fra Norddanmarks EU-kontor for at drøfte muligheder for realisering af et fintech-produkt, der havde potentialet til at disrupte kreditkortindustrien. Søren Bjerregaard, der til daglig arbejder med at finde finansiering til små og mellemstore virksomheder, kom sammen med QuardLock frem til, at SMV-instrumentet ville være en god mulighed for at realisere produktidéen, og han rådede derfor den nordjyske virksomhed til at finde en partner til at supplere dets kompetencer.

QuardLock ansøgte sammen med københavnske CardLab ApS om et SMV-instrument Fase 1-projekt med det formål at udvikle og bringe det mest sikre betalingskort til dato på markedet. Deres fælles vision er at udvikle et nyt, banebrydende chipkort til markedet, som oplever stigende problemer med svindel. Deres fælles produkt – QuardCard – kombinerer et dataintegreret chipkort med biometriske fingeraftryk og en dynamisk engangskode genereret ud fra brugerens fingeraftryk.

Værdifuld hjælp fra netværket

Søren Bjerregaard bistod virksomhederne i forbindelse med Fase 1-ansøgningen til SMV-instrumentet, og ansøgningen blev efterfølgende godkendt. De valgte at lade københavnske CardLab være hovedansøger på ansøgningen, og derfor overtog Enterprise Europe Network-konsulent Claus Mortensen, der arbejder i Agro Business Parks afdeling i København, herefter sagen.

Som en del af forløbet satte Claus Mortensen Søren Hald Jensen fra QuardLock og Frank Sandeløv, CEO i CardLab, i kontakt med SMV-instrument coach Alan Costello fra Irland, som stillede netværk og brancheindsigt til rådighed i et coachforløb. Allan arrangerede bl.a. et møde mellem CardLab og en irsk bank, hvor de drøftede et muligt samarbejde. Til trods for at der ikke kom et samarbejde ud af dialogen, har forløbet været positivt.

- Selvom vi ikke fik en samarbejdsaftale i stand med banken, har coachingforløbet været vigtig i forhold til den videre udvikling af produktet. Vi har fået værdifuld sparring på forretningsmodellen og den videre proces mod kommercialisering, fortæller Frank Sandeløv.

Claus Mortensen introducerede samtidig Frank Sandeløv til vækstkonsulent Hans Christian Andersen fra Væksthus Hovedstadsregionen, som er koordinatororganisation for Enterprise Europe Network i Danmark. Hans Christian Andersen har mange års erfaring fra den danske fintech-sektor og har derfor kunne give værdifuld feedback på QuardCard-forretningsmodellen og de næste skridt mod lancering.

Godt på vej mod kommercialisering

Som et naturligt næste skridt efter Fase 1-projektet indsendte CardLab og QuardLock en ansøgning til SMV-instrumentets Fase 2 med det formål at opnå støtte til at færdigudvikle og kommercialisere kortet. QuardCard-projektet kom gennem nåleøjet og kan nu se frem til at kunne accelerere processen og inden for kort tid teste produktet sammen med en række udvalgte kunder, hvilket selvfølgelig glæder Frank Sandeløv:

- Det glæder os, at vi med støtte fra SMV-instrumentet kan få tilført de nødvendige midler og kompetencer til at færdigudvikle og bringe produktet på markedet. Vi oplever allerede nu en stor interesse fra fremtidige kunder, og fokus er nu at få færdigudviklet, testet og gjort organisation og produktion klar til opskalering og salg af vores løsning.

Fortsætter samarbejdet

Samarbejdet med Enterprise Europe Network og Key Account Manager Claus Mortensen fortsætter. Som en integreret del af projektfinansieringen vil der blive tilknyttet en række danske og internationale coaches med det formål at give CardLab og QuardLock sparring på organisationsopbygning, salgsproces og kapital til videre vækst, hvor der planlægges flere nyansættelser de næste måneder.

 

Hvad er SMV-instrumentet?

SMV-instrumentet var en del af det europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, der løb i perioden 2014-2020 og gav små og mellemstore virksomheder mulighed for at søge støtte til hele innovationsprocessen. Programmet var henvendt til små og mellemstore virksomheder med base i et EU-medlemsland eller associerede lande i Horizon 2020. SMV-instrumentet var inddelt i tre faser. Der blev ydet direkte finansiel støtte i fase 1 og 2, mens der blev givet råd og vejledning om kommercialisering i fase 3.

For lignende nuværende program, se her

Fakta QuardLock ApS

QuardLock ApS udvikler sikkerhedsløsninger baseret på 3-faktor autentifikationsmetoder til brug ved adgangskontrol, bank-transaktioner og digitale underskrifter.

Læs mere her

 

Fakta CardLab ApS

CardLab ApS er en teknologivirksomhed, der integrerer forskellige sikkerhedsløsninger i forskellige korttyper. Dette indbefatter bl.a. en dynamisk magnetstribe og en biometrisk sensor, som kan anvendes til fx at øge sikkerheden på bl.a. bank-, identifikations- eller adgangskort.

Læs mere her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.