GridManager A/S

GridManager bruger energien smart

I forbindelse med klimatopmødet COP15 i København i december 2009 stiftede cleantech-virksomheden GridManager fra Viborg første gang bekendtskab med Enterprise Europe Network på Bright Green-udstillingen i Forum, hvor begge parter havde en stand. Det blev starten på en frugtbar dialog, som har udviklet sig siden og nu har resulteret i nye internationaliseringsmuligheder og nye arbejdspladser for virksomheden.

Foto: GridManager A/S


GridManager ønskede i første omgang at få adgang til og løbende information om den del af Enterprise Europe Networks samarbejdsdatabase der handler om teknologisamarbejde. . Efter et stykke tid ønskede GridManager også at få formidlet virksomhedens egne ønsker om samarbejde ud i netværket. De fik derfor lavet en profil til databasen, hvor de søgte efter udenlandske virksomheder og energirådgivningsfirmaer, som ønskede en licensaftale eller joint venture.

I sommeren 2011 fik GridManager bl.a., via en tyrkisk Enterprise Europe Network-partner, kontakt til det tyrkiske energirådgivningsfirma Gama Elektrik, som de efterfølgende har været i dialog med om et muligt fremtidigt joint venture. Tanken er, at joint venture-samarbejdet skal baseres på samme model som GridManagers joint venture med det spanske energirådgivningsfirma Efirenova, hvor samarbejdet skal sikre, at GridManager bliver den foretrukne softwareleverandør til overvågning, styring og reduktion af energiforbruget i virksomheder og institutioner i landet - et samarbejde, som Enterprise Europe Network også har spillet en rolle i.

Meget aktiv i EU forskningsprojekter

Medio 2011 tog GridManagers forsknings- og udviklingschef Anders Franz Terkelsen kontakt til Anders Skeem fra Enterprise Europe Network for at undersøge mulighederne for at komme med i et relevant projektkonsortium under EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling - nærmere bestemt under ”Smart Grid”-delen af rammeprogrammets IKT-særprogram. En grundig screening af mulige konsortier gik i gang, og et konsortium under ledelse af et italiensk universitet var så interesseret i at få GridManager som partner, at kontakten blev knyttet og opfølgning iværksat, bl.a. med hjælp fra en italiensk Enterprise Europe Network-partner. Ansøgningen blev sendt i starten af 2012. Efterfølgende blev projektforslaget indstillet til EU-støtte og startede i oktober 2012.

Projektet SmartHG har partnere fra seks lande og har fokus på udvikling af intelligent automatiseringssoftware, der både skal bruges til at mindske den enkelte husstands energiforbrug og hjælpe energiselskaber i optimering af distributionen af energi.

GridManager er desuden med i yderligere en FP7-ansøgning, som, de håber, bliver godkendt i løbet af foråret 2013. Derudover forventer GridManager at satse yderligere på forskningsprojekter fra efteråret 2013 og fremefter, da de ser masser af muligheder for ny innovation igennem dette arbejde.

Det er næsten for nemt

Om samarbejdet med Enterprise Europe Network udtaler Anders Franz Terkelsen:

- Jeg har kun positive oplevelser med vores samarbejde med Anders Skeem og Enterprise Europe Network. Indtil videre har samarbejdet ført til nye joint ventures, forretningsområder og forskningsprojekter. Generelt hjælper Enterprise Europe Network med at holde mig opdateret omkring de mange mulige projekter, der kunne være relevant for os. Det er en super service for SMVer, hvor det ofte kan være svært at finde ressourcerne til at udforske nye muligheder. Samarbejdssøgningerne , der kommer via Enterprise Europe Network, har jo allerede været igennem én screening, og derfor er det oftest meget relevante samarbejdssøgninger og projekter, vi modtager. Informationen er altid meget værdifuld, selv hvis det er projekter, vi ikke ønsker at satse på. For innovative virksomheder er det altid vigtigt at have et solidt kendskab til, hvad der rører sig derude, og Enterprise Europe Network hjælper GridManager med dette.

De nævnte satsninger har bl.a. ført til, at GridManager i løbet af de sidste par år har kunnet ansætte nye medarbejdere i virksomheden.

 

Venligst accepter marketing-cookies for at se denne video

Fakta GridManager A/S

GridManager A/S, Viborg, er ekspert i softwareløsninger til energioptimering og beskæftiger 19 ansatte med udvikling og installation af GridManager-systemet. Visionen er at levere verdens bedste energiledelsessystem, baseret på ægte SmartGrid (det intelligente elsystem).

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.