Renew Energy, Scale Biofuel ApS, AEM Engineering ApS, Gosmer Biogas ApS og Filcon A/S

Hul igennem til Kina

Kina satser benhårdt på bioenergi og miljøteknologi i disse år for at mindske landets belastning på klima og miljø og nedbringe afhængigheden af fossile energikilder. Med hjælp fra Enterprise Europe Network har fem danske virksomheder fundet samarbejdspartnere i Kina og får dermed chancen for at få del i de indtjeningsmuligheder, som det enorme marked byder på i de kommende år.

Karen Lindegaard, programchef i Welfare Tech, udtrykker stor begejstring for matchmaking arrangementet, som har givet Welfare Tech helt nye samarbejdsmuligheder (Foto: Ard Jongsma)

Et samarbejde mellem Enterprise Europe Network og Innovationsnetværket for Biomasse har indtil videre resulteret i seks kontrakter til en estimeret værdi af syv-10 mio. kroner for fem danske virksomheder – et beløb, som i de kommende år kan vise sig at blive meget større. Aftalerne blev indgået på baggrund af et besøg af en kinesisk virksomhedsdelegation i Danmark i maj 2013 - arrangeret af Enterprise Europe Network og Innovationsnetværket for Biomasse. I alt deltog ni kinesiske bioenergivirksomheder, som ønskede at besigtige dansk teknologi og møde mulige samarbejdspartnere i Danmark.

Et svært gennemskueligt marked

Det kan være meget svært for danske virksomheder at gennemskue, hvordan tingene fungerer på det kinesiske bioenergimarked, og sproglige og kulturelle udfordringer gør det vanskeligt at etablere sig på egen hånd. Der er stor interesse for dansk teknologi og knowhow i Kina, men mange af de henvendelser, som danske virksomheder får fra Kina, viser sig ofte at være useriøse og spild af tid. Derfor vælger mange virksomheder Kina fra.
I samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse har Enterprise Europe Network tilbudt hjælp til forhåndsscreening af kinesiske partneremner og rådgivning om, hvilken type aftale og vilkår der ville være tilrådelig at acceptere for den enkelte virksomhed.

- Det har været en meget positiv oplevelse at blive matchet med en seriøs kinesisk virksomhed. For en lille virksomhed som Renew Energy A/S er det en næsten uoverkommelig opgave at få etableret kontakt med de rigtige virksomheder og gennemført de første forhandlinger, som kan føre til aftaler, siger Poul Ejner Rasmussen, direktør i Renew Energy A/S.

Som følge af besøget er Renew Energy blevet involveret i et stort kinesisk biogasprojekt, fordi de besidder en ekspertise inden for biogas fra organisk husholdningsaffald, som kineserne mangler. Herudover har også Scale Biofuel ApS, AEM Engineering ApS, Gosmer Biogas ApS og Filcon A/S fundet nye kinesiske partnere via Enterprise Europe Network. Aftalerne handler bl.a. om joint venture-samarbejde, technology transfer og fælles R&D-aktiviteter.

Flere aftaler på vej

Kontrakterne blev i overværelse af Antonio Tajani, EU-vicepræsident og kommissær for industri og iværksætteri, underskrevet halvanden måned efter besøget i Danmark ved en offentlig underskriftsceremoni under et EU-eksportfremstød i Beijing den 18. juli 2013.

Arne Essa Madsen, ejer af AEM Engineering, forventer desuden snart at kunne underskrive endnu en samarbejdsaftale med en af de andre delegationsdeltagere og har derudover fået flere nye kontakter i Beijing.

- Foruden kontakterne fra besøget i Danmark fik jeg i Beijing yderligere to spændende kontakter, som kan blive meget værdifulde på relativ kort sigt, siger Arne.

Agro Business Park A/S, som er partnerorganisation i Enterprise Europe Network, fik en ny lejer ud af besøget. Den kinesiske virksomhed Beijing Zhnongnuo Jiaxin High-Tech Co. forhandler landbrugsteknologier og ønsker efter besøget i Agro Business Park at åbne et kontor der. Derfra skal en medarbejder identificere nye danske produkter, som egner sig til det kinesiske marked, hvor der er stigende efterspørgsel efter miljøvenlige landbrugsteknologier.

- Det glæder os, at en dør til det kinesiske marked nu åbner sig for danske virksomheder her i Foulum. Vi ser frem til at assistere vores nye lejer i deres bestræbelser på at finde danske partnere med produkter, som egner sig til det kinesiske marked, udtaler Louise Krogh Johnson, projektleder i Agro Business Park.

 

Venligst accepter marketing-cookies for at se denne video

Fakta

AEM Engineering arbejder med vedvarende energi i Asien, bl.a. inden for biogas, hvor de har en aftale med Gosmer Biogas om at sælge deres patenterede teknologi.

Scale Biofuel ApS har udviklet en teknologi til at producere biobrændstoffer på en økonomisk og miljøvenlig måde ved hjælp af solenergi.

Filcon A/S producerer filterudstyr, som reducerer luftforurening fra forskellige typer forbrænding og industrielle processer.

Renew Energy A/S er en videnbaseret ingeniørvirksomhed, der leverer rådgivning og teknologi til bioenergiprojekter.

Agro Business Park er en forskerpark med fokus på iværksætteri og innovation inden for jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi.

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.