Østersø-projekt fik partnere

MTT Agrifood Research Finland og Agro Business Park, der var udpeget som tovholdere af EU kommissionen, manglede partnere til et projekt under Interreg Baltic Sea Region-programmet og kontaktede derfor Enterprise Europe Network. Allerede en uge efter indsendelse af projektprofilen var samtlige partnere fundet – og to nye arbejdspladser var skabt.

Foto: iStockphoto.com

Innovationsnetværket for Biomasse blev inviteret til at deltage i Interreg-projektet ”BATMAN”, og første opgave blev at identificere øvrige egnede projektpartnere i Østersøregionen, som alle skulle kunne fortolke nationale regler og direktiver inden for hele kæden fra landbrug til bioenergi. Samtidig skulle de kunne leve op til de strenge administrative krav. Opgaven blev sendt videre til den lokale Enterprise Europe Network-afdeling, som havde særdeles gode kontakter i Østersøregionen.

BATMAN – hvad for noget?

Projektet blev døbt BATMAN, men på trods af navnet har projektet intet med superhelte at gøre. BATMAN er en forkortelse for Best Available Technologies in Manure Management – eller på godt dansk, de bedst mulige teknologier inden for gyllehåndtering – et felt, hvor vi her i Danmark er verdensførende.

- Vi vil gerne via projektet hjælpe danske virksomheder, som har erfaring inden for sektoren, ind på nye markeder, og se om vi kan få skabt en ny eksportsucces, udtaler Knud Tybirk, der er projektleder på BATMAN-projektet under Innovationsnetværket for Biomasse.

Effektivt netværk, hurtige resultater

Det vidtrækkende og stærke europæiske netværk var den direkte årsag til, at det gik så hurtigt med at finde de rette partnere til projektet. Der blev hurtigt udarbejdet en partneransøgning, som blev sendt ud i netværket. Det gav straks bonus.

- Allerede en uge senere havde vi fået de partnere vi havde behov for, siger Knud Tybirk. - Vi har nu samarbejdspartnere i Sverige, Tyskland, Polen, Litauen og Estland, som vi ikke ville have fundet uden hjælp.

- Samtidig er der skabt to arbejdspladser som resultat af projektet, og i en tid, som stadig er præget af fyringer i mange virksomheder, er det ret godt at kunne sige, at disse stillinger er sikret i de næste tre år.

EU prioriteter miljøet med mange millioner

BATMAN-projektet blev positivt vurderet af Europa-Kommissionen som et af deres flagskibsprojekter inden for miljø. Europa-Kommissionen afsatte derfor et totalbudget på over kr. 25 mio. til indsatsen, og af disse går ca. kr. 3 mio. til Innovationsnetværket for Biomasse til deres arbejde inden for området.

Fakta Agro Business Park

Agro Business Park kører bl.a. Innovationsnetværket for Biomasse, som har til formål at hjælpe danske virksomheder inden for hele biomasse-til-bioenergikæden med at finde nye markeder og udvikle nye teknologier.

Læs mere her

 

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.