Jens Møller Products og Amanda Seafoods A/S

Internationale kundekrav og nye markedmuligheder motiverer til certificering

Mange fødevarevirksomheder oplever, at kunder fra både det private erhvervsliv og offentlige institutioner stiller højere krav til dokumentation end tidligere. Det kan for eksempel være krav om dokumentation for fødevaresikkerhed og højere sporbarhed for ingredienser. De to jyske virksomheder, Jens Møller Products og Amanda Seafoods A/S, oplever i stigende grad, at udenlandske kunder stiller krav om certificering, og med hjælp fra Enterprise Europe Network tager de nu næste skridt i retning af at blive certificeret efter internationale standarder.

Foto: Jens Møller Products.


Med udgangspunkt i en bevilling fra Europa-Kommissionen, der dækkede 80 % af udgifterne til afholdelse af en række workshops, arrangerede ECOFood STM, en særlig indsats under Enterprise Europe Network – et masterclass forløb under overskriften ”Klargøring til certificering BRC, IFS, FSSC/ISO 22000” i efteråret 2013. Udover Jens Møller Products og Amanda Seafoods deltog også Nielsens Fiskeeksport, Elite Food, Biogan, Aquapri, Gnaskegrønt, Rævhede Naturprodukter, Woodshade Organics og Dinner de Luxe.

GAP-analyse

Enterprise Europe Network hyrede konsulent Henning Nykjær fra QMS Consult til at gennemføre masterclass forløbet, og som optakt til forløbet gennemførte han en individuel kortlægning for hver deltagende virksomhed. Her blev virksomhedens fødevaresikkerhedsniveau afdækket i forhold til den valgte fødevaresikkerhedsstandard for at få identificeret gaps. Ifølge Susi Frost, der er kvalitetschef hos Amanda Seafoods, har GAP-analysen givet et godt indblik i, hvor tæt på /langt fra virksomheden ligger fra kravene i standarden. Samtidig har det bidraget til en konstruktiv dialog om, hvorvidt det er realistisk for dem at efterleve kravene i standarden, og dermed også deres chance for at blive certificeret.

Direktør i Jens Møller Products, Jens Møller, beretter tilsvarende, at GAP-analysen gav et godt overblik over hvilke ændringer, der skulle til for, at virksomheden ville være klar til den egentlige auditering til ISO22000- certificeringen. Efterfølgende har de aftalt med QMS Consult, at der afholdes et kursus på fabrikken for alle medarbejdere, som optakt til den sidste finpudsning inden den endelige ”audit-eksamen” til certificeringen.

Implementering af fødevaresikkerhedsforbedringer

Siden forløbets opstart har Jens Møller Products gennemført en række forbedringer – fx dokumenteret kontrol af biler før aflæsning, beskrevet back-up procedure på IT, opdateret sin liste over relevant lovgivning og beskrevet sin procedure for håndtering af glas i produktionslokaler.

-Den store gevinst ved det grundige arbejde med kurset og GAP’en og den professionelle assistance i projektet fra Henning Nykjær, er, at vi får tænkt alt igennem – gamle vaner, smartere måder, fokus
de rette steder osv. - og efterhånden får hele certificerings set-up’et ind i virksomhedens tænkning og adfærd, så de sidste skridt bliver lettere at have med at gøre, fortæller Jens Møller.

Ligeledes er der hos Amanda Seafoods sat en række konkrete initiativer i gang. De forventer at opnå en ISO/TS 22002-1 certificering inden udgangen af 2014, og er bevidste om, at hvis det skal lykkedes er det vigtigt, at alle i virksomheden er ’committed’, og tager aktiv del i opgaven. Amanda Seafoods er allerede ISO 22000 certificeret, hvorfor det ikke er helt nyt for dem.

Susi Frost ser lyst på fremtiden og uddyber:

-Der, hvor vi har mest arbejde foran os, er i forhold til kravene om mere detaljeret dokumentation. Vi har allerede procedurer for langt de fleste områder, men på nogle punkter skal det uddybes – så vi er nu i fuld gang med at nedskrive og omskrive flere af vores kvalitets- og kontrolprocedurer. Både Amanda Seafoods og Jens Møller Product har været tilfredse med kursets udbytte og er glade for, at Enterprise Europe Network tog initiativ til forløbet, da timingen var god og at det var viden og kompetencer, de efterspurgte.

 

Fakta Amanda Seafoods A/S

Amanda Seafoods A/S blev grundlagt i Kerteminde i 1916 af Chr. Hansen under navnet ”555”. Fiskeboller på dåse blev fiskekonservesfabrikkens første produkt, men hurtigt kom også gaffelbidder og benfri sild til at udgøre en stor del af produktionen. I midten af 1950´erne stagnerede omsætningen, og virksomhedens forsøg på at intensivere salget af fiskeboller slog fejl. Stagnationen affødte imidlertid direktør Finn Tengberg-Hansens idé om at producere ”Amanda Rogn”. Sådan begyndte Amanda Seafoods A/S for alvor eventyret om et industrielt produkt, der skulle gå sin sejrsgang først i Danmark og siden ikke mindst uden for de danske grænser. I dag ligger virksomheden i Frederikshavn og har cirka 35 ansatte. 

Læs mere her

 

Fakta Jens Møller Products

Jens Møller Products blev grundlagt i 1995 baseret på en fejltagelse i kælderen, hvor Jens Møller underviste sine børn i naturens forunderlige verden. Fejltagelsen og de runde kugler, der kom ud af forsøgene, danner grundlag for virksomhedens produktion af Tang-caviar®, som internationalt sælges under navnet Cavi-art®. Virksomheden ligger i dag i Herning i nyindrettede lokaler med dobbelt så mange medarbejdere, som for et år siden, og beskæftiger i dag 14 medarbejdere. 

Læs mere her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.