Industrial Technologies 2012

Matchmaking på Industrial Technologies 2012

På konferencen Industrial Technologies 2012 afholdt Enterprise Europe Network sit hidtil største matchmaking arrangement på dansk jord. 158 virksomheder, universiteter, videnscentre og offentlige institutioner fra i alt 29 forskellige lande deltog i matchmaking arrangementet, da de førende aktører inden for nano-og materialeteknologi var samlet i Aarhus fra den 19. til 21. juni 2012.

Foto: Julie Ringgaard Jensen

Nano- og materialeeksperter samlet i Aarhus

Industrial Technologies 2012 samlede eksperter inden for nano- og materialeteknologi. Deltagerne kom fra universiteter, offentlige organisationer og virksomheder fra en række forskellige sektorer, herunder produktion, byggeri, bilindustrien og procesindustrien. Enterprise Europe Network blev af arrangørerne inviteret til at arrangere matchmaking i forbindelse med konferencen. Enterprise Europe Network har stor erfaring med matchmaking, der bruges som et af redskaberne til at skabe kontakt på tværs af organisationer, virksomheder og landegrænser.

Udvid dit netværk og find nye samarbejdspartnere

Matchmaking er en nem, hurtig og overskuelig måde til både at udvide sit netværk og til at finde forretnings- og samarbejdspartnere. I korte træk kan matchmaking beskrives som en form for ”speed-dating”, hvor deltageren hurtigt får præsenteret sine behov og kompetencer over for en lang række potentielle partnere og kunder. Deltagerne har på forhånd beskrevet, hvad de kan tilbyde, hvad de er interesseret i, og hvem de er interesseret i at mødes med. Det gør, at deltagerne på de blot 20 minutter, et møde varer, hurtigt kan vurdere, om der er noget at arbejde videre med. Herefter starter næste møde med en anden deltager.

Actura NanoTech fik maksimalt udbytte

Netop udvidelsen af ens netværk var en af grundene til, at administrerende direktør Morten Olesen fra den danske virksomhed Actura NanoTech ApS deltog i matchmaking arrangementet.

- Deltagelse i matchmaking er en del af det løbende arbejde med at udbygge netværk og markedskendskab. Her skabes der relationer til andre eksperter, og i jagten på fælles snitflader opstår der ofte gode idéer.
Morten Olesen fra Actura Nanotech ApS var en efterspurgt herre til matchmaking arrangementet og havde i alt 15 møder med repræsentanter fra lande som blandt andre Tyskland, Rusland og Japan. Ifølge Morten Olesen er en af fordelene ved at deltage i matchmaking, at der er hurtig respons.

- Det tiltaler mig, at matchmaking er en form, hvor man meget hurtigt kan tillade sig at stille spørgsmålet: ’Kan vi bruge hinanden til noget?’.

Opfølgning er afgørende

Ved matchmaking er rammerne skabt for etablering af mange kontakter på kort tid, men opfølgning på møderne og kontakterne er selvsagt afgørende, hvis kontakterne skal resultere i konkret samarbejde.

Forsknings- og Innovationskonsulent Tina Sander fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut fik et stort udbytte af at deltage:

- Det var vigtigt for os at komme hjem med gode kontakter til fremtidige samarbejdspartner til europæiske F&U-projekter – det endte vi bestemt også med at gøre, takket være deltagelse i den velorganiserede matchmaking. Faktisk var selve matchmaking arrangementet så udbytterigt, at vi er kommet i god dialog med mindst 15 spændende institutioner og virksomheder, som, vi bestemt regner med, vil udvikle sig til samarbejdsrelationer fremadrettet.

Ligeledes oplevede Morten Olesen et stort udbytte og ser frem til næste proces:

- Jeg har haft et meget håndgribeligt udbytte. Der er en række mulige partnerskaber og samarbejder, der skal undersøges nærmere i de kommende uger, og vi er allerede blevet indbudt til at deltage i adskillige EU-projekter.

Enterprise Europe Network arrangerer løbende matchmaking i både Danmark og udlandet og inden for forskellige brancher, fx vind matchmaking på Husum WindEnergy og Building Green i København med fokus på bæredygtigt byggeri – se aktiviteter side 18.

Fakta Actura NanoTech ApS


Actura NanoTech ApS er en dansk produktions- og udviklingsviksomhed med hovedkompetence inden for såkaldte ’µikrofuctional solutions’, hvilket dækker over masseproduktion og prototyping af meget præcise og komplekse mikro-/nanostrukturer i plastik.

Fakta Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut


Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI, er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed. DBI opbygger viden gennem målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem opgaver, som de løser for virksomheder, institutioner og myndigheder.

Læs mere på www.dbi-net.dk

Fakta Industrial Technologies


Industrial Technologies blev afholdt i en årrække og samlede eksperter inden for nano- og materialeteknologi fra universiteter, offentlige myndigheder og virksomheder. Deltagerne kom fra en række forskellige brancher, og formålet med konferencen var netop at skabe vækst gennem samarbejde og innovation på tværs af brancher. 2012-udgaven i Aarhus blev arrangeret af iNANO centret på Aarhus Universitet, Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet og Spinverse.

 

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.