Nordic-Net

Mere end 500 millioner i øget eksport

Nordic-Net og Enterprise Europe Network har i samarbejde etableret kontakter mellem danske og norske bygge- og anlægsvirksomheder, der har resulteret i en omsætning på mere end en ½ milliard kr. Et af de danske medlemmer har alene fået ordrer, der giver 150 til 200 jobs for danske faglærte bygningshåndværkere i de følgende tre år.

Ole Petersen, projektleder for Nordic-Net (Foto: Nordic-Net)

 

Erhvervsrådet for Herning og Ikast-Brande startede ultimo 2012 et netværk inden for bygge- og anlægssektoren, Nordic-Net, henvendt mod Norge og Sverige. Indsatsen i de to lande sker i et tæt samarbejde med Enterprise Europe Network, som i høj grad bidrager med oplysninger om de mest interessante virksomheder i de to lande inden for byggeri og anlæg. Enterprise Europe Network har desuden fundet de rigtige kontaktpersoner i disse virksomheder og i visse tilfælde indgået mødeaftaler mellem dem og Nordic-Net.

De første ordrer til danske virksomheder

Allerede inden for det første halve år lykkedes det at få de første ordrer fra Norge for nogle af virksomhederne i netværket. Andre virksomheder indledte drøftelser med norske entreprenører og atter andre fik deres produkter godkendt og/eller accept af kvalitetsstyringssystemer.

En af virksomhederne er nu underleverandør til den norske virksomhed, der skal udvide én af lufthavnene i Norge. En anden virksomhed har afgivet flere tilbud og afventer resultaterne heraf, men forventer mindst én ordre – og formentligt flere. Euro Industries, der er et vikarbureau for faglærte håndværkere i Norge, har alene indgået aftaler til en værdi af mere end 300 millioner kr. og dermed sikret mellem 150 og 200 danske arbejdspladser i Norge gennem de følgende tre år. Den ene ordre er et resultat af projektets markedsbearbejdning med
kundebesøg og øvrige Business Missions.

Eksportchef for Euro Industries Knud Erik Jokumsen udtaler:

- Vores medlemskab af Nordic-Net har givet stor merværdi, både internt i netværket og samarbejdet ud mod vores fælles målgrupper. Vi ser frem til endnu flere medlemmer af Nordic Net, da det vil styrke det samlede netværk – til glæde for os alle.

Tilfredse medlemmer

Ole Petersen, projektleder for Nordic-Net, tager medlemmernes tilbagemeldinger som udtryk for tilfredshed med netværket, men lægger ikke skjul på de store forventninger, der også er:

- De medlemmer, der allerede har fået noget i ordrebogen er klart tilfredse, men vi skal videre, siger Ole Petersen og fortsætter:

- Fremover skal vi i endnu højere grad samarbejde med Enterprise Europe Network, som via sin fysiske tilstedeværelse i bl.a. Norge og Sverige og sit gode kendskab til den nationale bygge- og anlægsindustri, er en uvurderlig hjælp i bestræbelserne på at skabe de rette partnerskaber. I det kommende år forstærker vi indsatsen på det svenske marked således, at vi meget målrettet arrangerer Business Missions til Norge og Sverige og arrangerer besøg fra relevante indkøbere i Danmark fra begge lande.

Fremtiden

Med de indhentede erfaringer er der ingen tvivl om, at det er den meget målrettede, direkte, opsøgende indsats, der giver resultater. En arbejdsmetodik, der ligger dybt i generne i Enterprise Europe Network. I den kommende tid vil der i stigende grad blive arrangeret møder mellem danske leverandører og norske og svenske entreprenører. Forudsætningen for konkrete ordrer er, at de norske og svenske virksomheder godkender og accepterer de danske leverandører. Mange har allerede styr på certifikater og andre produktgodkendelser, samt deres kvalitetsstyringssystem, mens andre arbejder med at færdiggøre deres.

 

Fakta Nordic-Net

Nordic-Net blev etableret i 2012 for at styrke virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren med at øge eksporten – i første omgang til Norge og Sverige. Gennem halvandet år er der skabt mange gode kontakter, og der er p.t. skabt en omsætning på mere end en halv milliard DKK.

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.