Krog Nobis

Ny bæredygtig minifødevarefestival med fokus på fremtidens fisk

Selvom Danmark er en af verdens største fiskeeksportører, så er fiskeri et underbelyst emne på skoleskemaet i de danske skoler. Med ønsket om at åbne op for en langsigtet interesse for de yngre generationer skal et nyt Erasmus+ projekt være med til at sætte fokus på fiskeri gennem fortællinger om det maritime til skoleelever via undervisningsmaterialer og en ny fødevarefestival.

Børn laver nye ting af genbrugte fiskenet

Foto: Krog Nobis

Krog Nobis er et rådgivnings- og kommunikationsfirma med kontor i Hanstholm og København. De har fokus på at formidle fiskeri og den maritime sektor på en ærlig og forståelig måde.

Inden grundlægger og ejer Maria Mejlhede Krog startede sin egen virksomhed havde hun beskæftiget sig med fiskeribranchen, men hun syntes, der manglede nogen, der løftede fiskeriet, og den idé gav hende blod på tanden til at starte sit eget kommunikationsbureau med fokus på fiskeri. Udover kommunikationsopgaver for sektoren har Krog Nobis særligt fokus på de unge.

Virksomheden tilbyder bl.a. skolebesøg og oplæg for børn i alle aldre, samarbejder omkring undervisningsmaterialer samt workshops inden for fiskeriområdet.

- Vi vil rigtig gerne prøve at skabe et univers, der favner den unge generation, og bidrage til, at fiskeriet kommer ud på de medier, hvor de unge bevæger sig på. Vi ønsker, at fiskeriet kommer ud på skolerne og gymnasierne, og når jeg siger fiskeri, så er det ikke fordi, det er fiskeri, hvor de skal lære at blive fiskere, men de skal forholde sig til politik, biologi og alle de emner, som fiskeriet også bevæger sig inden for. Vores store kerneområde er helt klart formidling til den næste generation, fortæller Maria.

Maria Mejlhede Krog, grundlægger og ejer af Krog Nobis (foto: Krog Nobis)

Ny inden for EU-funding

Det var i forbindelse med et møde med Enterprise Europe Network-konsulent Aija Konisevska Azadi fra NordDanmarks EU-kontor, at Maria fik øjnene op for de mange muligheder, der ligger inden for EU-funding - bl.a. at man selv har mulighed for at tænkte kreativt, samtidig med at man kan lave et partnerskab.

- Jeg har altid været sådan lidt skeptisk med sådan noget EU-støtte, for er det så EU, der beslutter, hvordan vi skal gøre dit og dat? Men så mødte jeg Aija, der fortalte om de mange muligheder, og hvordan støtten er tiltænkt, og det gjorde, at jeg fik modet til at prøve at søge den her slags projekter, for det er ikke noget, jeg har haft erfaring med før, og det blev så starten på Future Fish.

Efter mødet præsenterede Maria en konkret projektidé, og Aija oprettede en partnersøgning i Enterprise Europe Networks database, hvorigennem det lykkedes at finde en projektpartner i Irland. Projektet har fået 60.000 EUR i støtte fra Erasmus+-programmet, som er støttet af Europa-Kommissionen.

Fiskeindustrien på skoleskemaet

Maria Mejlhede Krog fortæller en 2. klasse om bæredygtighed inden for fiskeri (foto: Krog Nobis)

Formålet med Future Fish-projektet er at udvikle og implementere undervisningsmaterialer og værktøjer til lærere, der ønsker at inddrage bæredygtighed i undervisningen som et globalt problem ved at bruge fiskeindustrien som casestudie. Projektet har også til formål at uddanne og engagere eleverne til at blive de "grønne" forandringsskabere, som samfundet har brug for.

Projektsamarbejdet danner en ramme for erfaringsudveksling omkring bedste praksis, tilgange og metoder mellem Danmark og Irland i arbejdet med at implementere en mere grøn og bæredygtig uddannelsespraksis i Danmark gennem anvendelse af fiskerisektoren.

Projektets primære målgruppe i Danmark er elever og undervisere på skolerne i Thisted Kommune. Krog Nobis har indgået en aftale omkring deltagelse i projektaktiviteter med Hanstholm Skole og Hanstholm Friskole, og derudover deltager også en virksomhed fra Irland, der underviser lærere.

Mini børne – og ungdomsfestival

I projektet er det planlagt, at der skal afholdes en mini børne- og ungdomsfødevarefestival i september 2023 på Hanstholm Havn, der kombinerer viden, videnskab, bæredygtighed og smag. Fiskeindustrien er interessant, fordi den har mange emner, der kan diskuteres i klassen, både over og under havoverfladen

- For os var det super vigtigt, at vi lavede noget, der var specifikt, og noget, hvor vi var i fokus og skabte fokus for fiskeriet, i stedet for at vi skulle tilpasse os andre i forvejen spændende events og arrangementer, og derfor ville vi gerne lave den selv og have hele festivalen inde på vores arena, fortæller Maria.

I projektet er der udvalgt nogle uddannelsesskoler i Thy, som skal uddannes af Krog Nobis, og eleverne på skolerne lærer om nogle emner, som de skal uddanne og fortælle andre elever om ved boder på festivalen, så de kan tale i øjenhøjde med hinanden. Elever fra hele Nordjylland og Midtjylland er inviteret, og inden eventet får de tilsendt undervisningsmateriale og generel info, så de er opdaterede allerede inden, de deltager på festivalen.

Samarbejdet med Enterprise Europe Network Danmark

For Krog Nobis og Maria har det haft stor betydning at kunne få hjælp fra Enterprise Europe Network:

- Aija er virkelig dygtig og har været medvirkende til, at det lykkedes for os, fordi hun har været enormt god til at vejlede og gøre det til en god oplevelse, for det er svært at komme ind i sådan noget EU-ansøgning. Men for os var det jo det her med, hvordan kan vi gøre noget, der lægger sig op af den virksomhed og strategi, vi har, men stadig være et sted, hvor vi laver noget nyt og prøver noget lidt anderledes, både for sektorens skyld, men også for vores egen skyld, fortæller Maria og fortsætter:

- For os var det vigtigt at kunne sparre med Aija og høre, om vi nu var på rette vej - det var super vigtigt, og det har vi været rigtig glade for, slutter hun.

Krog Nobis leger desuden med tanken om på et senere tidspunkt at søge nogle puljer i større skala på tværs af de europæiske lande og afholde festivalen i udlandet. 

 

Fakta Krog Nobis

Krog Nobis blev grundlagt af Maria Mejlhede Krog i 2020 og tilbyder rådgivning og kommunikation inden for den maritime verden.

Læs mere her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.