Welfare Tech

Nyt nordisk klyngesamarbejde

Norge har en af verdens sundeste økonomier og er derfor et attraktivt marked for danske virksomheder. Via Enterprise Europe Network har det danske klyngeinitiativ Welfare Tech fået kontakt til den norske pendant Oslo Medtech og kan nu tilbyde danske velfærdsteknologivirksomheder bedre adgang til det lukrative norske marked og nye muligheder for fælles nordiske projekter.

Karen Lindegaard, programchef i Welfare Tech, udtrykker stor begejstring for matchmaking arrangementet, som har givet Welfare Tech helt nye samarbejdsmuligheder (Foto: Ard Jongsma)

Welfare Tech, der har fokus på velfærdsteknologi, og Oslo Medtech, som er en klynge med fokus på medicinsk teknologi, mødte hinanden til et matchmakingarrangement for klynger, som Enterprise Europe Network arrangerede i april 2013 i København. 70 klynger fra 15 lande havde 225 møder på tre timer.

- Det var et supergodt arrangement. Vi i Welfare Tech fik utroligt meget ud af at deltage i matchmakingarrangementet, fordi vi mødte nogle folk, som vi ikke har mulighed for at møde på anden vis. Den slags events for klynger vil vi gerne have flere af. Især mødet med Oslo Medtech var et fantastisk match, forklarer Karen Lindegaard, programchef i Welfare Tech. Og CEO for Oslo Medtech Kathrine Myhre bakker op:

- Jeg tror, der er et meget stort potentiale i et samarbejde mellem Welfare Tech og Oslo Medtech og samtidig en mulighed for at skabe synergier og samarbejde mellem danske og norske virksomheder.

Straks efter mødet mellem de to klynger gik samarbejdet i gang. Fx har Welfare Tech og Oslo Medtech allerede søgt om - og fået midler til – to projekter under BSR Innovation Express-programmet:

- Mens vi ventede på svar på projektansøgningerne, gik vi videre med samarbejdet. Fx har Oslo Medtech været til dialogmøde i Danmark. Her fremlagde danske virksomheder deres produkter og teknologier for Kathrine Myhre, der bød ind med mulige samarbejdspartnere og muligheder på det norske marked. Efterfølgende har Oslo Medtech også haft tre virksomheder i Danmark, fortæller Karen Lindegaard.

Internationalisering af små og mellemstore velfærdsteknologi-virksomheder

BSR Innovation Express er et fælles europæisk støtteinitiativ, som fokuserer på internationalisering af små og mellemstore virksomheder, og det var herigennem, at Welfare Tech og Oslo Medtech sammen så muligheden for et projekt til at matche nordiske velfærdsteknologivirksomheder.

Projektet går kort fortalt ud på at etablere et samlingssted for networking og relationsopbygning mellem virksomheder og offentlige institutioner – inkl. beslutningstagere og indkøbere i kommuner og sygehuse. Derfor inviterede Welfare Tech, Oslo Medtech og den svenske netværksorganisation Compare deres medlemsvirksomheder til at præsentere produkter og løsninger på et fælles matchmakingarrangement i forbindelse med Ambient Assisting Living Forum i Sverige. Konferencen samler hvert år alle interessenter inden for Ambient Assisted Living (AAL), som er IKT-baserede løsninger i dagligdagen til afhjælpning og fremme af ældres tilværelse og til støtte af plejere og familie, til demonstration, netværk og debat.

- Her præsenterede virksomheder fra Norge, Sverige og Danmark deres produkter og løsninger på et fælles matchmakingarrangement, og samtidig havde kommuner og andre aktører mulighed for at præsentere deres behov for fremtidige løsninger. Fx fik en deltager direkte adgang til tre svenske kommuner, mens en anden fik gang i det norske marked, fortæller Karen Lindegaard.

- I Enterprise Europe Network har vi de senere år arbejdet målrettet med klynger. Matchmakingarrangementet i april, hvor Welfare Tech og Oslo Medtech mødtes, er et godt eksempel på dette arbejde, og vi er meget begejstrede for, at det så hurtigt har resulteret i så tæt et klyngesamarbejde, fortæller Kaspar Nielsen fra Enterprise Europe Network.
Samarbejdet mellem de to klynger fortsætter bl.a. i det andet BSR Innovation Express-projekt, hvor Welfare Tech og Oslo Medtech - i samarbejde med lignende klynger i Tyskland og Estland - sætter fokus på at få flere velfærdsteknologivirksomheder med i EUs nye rammeprogram Horizon2020. Og i efteråret skal der arrangeres mere matchmaking mellem danske og norske virksomheder.

 

Fakta om Welfare Tech

Welfare Tech er en markedsdrevet klynge for velfærdsteknologier i Danmark. Medlemmerne tæller erhvervsvirksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Foreningen har i dag 161 medlemmer, heraf 95 virksomheder og 31 kommuner.
Læs mere her

 

Fakta om Baltic Sea Region International Cluster-to-Cluster Matchmaking and Conference

Den internationale klyngekonference, afholdt i København den 9.-10. april 2013, matchede klynger og SMV-netværk med hinanden og hjalp dem til at finde relevant finansiering af internationale aktiviteter (fx BSR Innovation Express). På konferencen var der matchmaking og tematiske workshops, og der var i alt 160 deltagere fra 70 forskellige klynger fra 15 forskellige lande.

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.