PlastNet

PlastNet til Baltikum og Irland

Via kontakter fra Enterprise Europe Networks nye klyngeinitiativ Cluster Contact Points har PlastNet fået projektpartnere og midler til at starte samarbejde op i både Litauen og Irland. I to nye projekter skal der bygges bro mellem henholdsvis danske og irske samt danske og litauiske plast- og polymervirksomheder.

I november 2012 afholdt PlastNet den internationale konference "Conference on Fiber Reinforced Composite Materials", finansieret af Innovation Express. Til højre ses Lars Irgens, CEO, Development Group, under sit indlæg på konferencen (Foto: PlastNet)

- For at små og mellemstore, danske plast- og polymervirksomheder kan klare sig i den globale konkurrence er det vigtigt, at de bliver en del af internationale miljøer. Det vil vi med de to nye projekter sætte fokus på, siger Dorte Walzl Bælum, centerleder i Plast Center Danmark, der faciliterer PlastNet.

Irlands polymere

Irland har en række interessante og veludviklede plast- og polymervirksomheder. For at komme tættere på de irske virksomheder har PlastNet fået bevilliget projektmidler til et samarbejde med Northern Ireland Polymers Association. Midlerne skal blandt andet gå til, at de irske virksomheder kan komme til Danmark på studietur, til at arrangere matchmaking for virksomheder og til at udvikle langsigtede projektsamarbejder:

- Formålet med projektet er at opmuntre danske underleverandører til medicoindustrien til at samarbejde med lignende irske virksomheder - til gensidig fordel for begge parter. De danske virksomheder kan bl.a. komme i spil som underleverandører af diverse sprøjtestøbte emner og som leverandører af specielle additiver og master batches, siger Dorte Walzl Bælum.

Samarbejde med kompositindustrien i Baltikum

Det andet internationaliseringsprojekt, som PlastNet har fået bevilget midler til, er med den litauiske klynge National Cluster for Plastics and Novel Materials. Her er fokus på at få danske og baltiske producenter af hær¬deplastiske kompositter til at arbejde sammen:

- Den danske kompositindustri lider i øjeblikket lidt under, at det ikke går så godt i vindmøllebranchen. Derfor søger den danske industri aktivt efter nye markeder og billigere råvarealternativer, og det forventer vi at kunne finde i Baltikum, forklarer Dorte Walzl Bælum.

Projektet går derfor kort fortalt ud på at tilskynde danske hærdeplastproducenter til at samarbejde med litauiske og lettiske virksomheder omkring konstruktioner, som i disse lande ikke tidligere har været frem¬stillet i komposit. Sammen med National Cluster for Plastics and Novel Material skal der bl.a. arrangeres en tur til Litauen og Letland for virksomheder, afholdes seminarer og udvikles fælles projekter - til gensidig fordel for alle parter.

Nye klyngekontaktpunkter i Enterprise Europe Network

Begge projekter er finansieret via det fælles europæiske støtteinitiativ BSR Innovation Express, som fokuserer på internationalisering af små og mellemstore virksomheder.

PlastNets kontakt til Northern Ireland Polymers Association og litauiske National Cluster for Plastics and Novel Materials er blevet etableret ved hjælp af Enterprise Europe Networks nye Cluster Contact Points. Cluster Contact Point er et netværk af klyngespecialister under Enterprise Europe Network, og formålet med netværket er at gøre det nemmere og mere overskueligt for virksomheder, organisationer og videninstitutioner at komme i kontakt med relevante klynger i Danmark og internationalt:

- Vi har fra dansk side i Enterprise Europe Network været med til at udvikle konceptet bag Cluster Contact Points – og systemet virker. Det var nemlig herigennem, at vi fik kontakt til de nordirske og litauiske klynger, som PlastNet nu har to projekter med, fortæller Kaspar Nielsen fra Enterprise Europe Network.

- Vi er meget glade for de kontakter, vi har fået via Enterprise Europe Network. Indtil videre har det jo allerede ført til to nye projekter med dedikerede samarbejdspartnere, afslutter Dorte Walzl Bælum.

 

Fakta PlastNet

PlastNet er et netværk bestående af godt 80 virksomheder med interesse for plast og polymermaterialer. Netværket er landsdækkende, men er koncentreret omkring virksomheder i Region Syddanmark og har Plast Center Danmark som omdrejningspunkt.

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.