Energy Cluster Denmark

Positionering af europæiske Blue Energy-kompetencer og -klynger

På baggrund af en projektpartnersøgning i Enterprise Europe Network er Energy Cluster Denmark blevet partner i to vigtige projekter, der skal positionere europæiske klynger og kompetencer inden for Blue Energy – både i og uden for Europa.

Foto: Pixabay


I maj 2017 sendte en spansk Enterprise Europe Network-partner en projektpartnersøgning på vegne af Cluster Energia, Basque Energy Cluster, til danske netværkspartnere. Det blev startskuddet til et flagskibsprojekt for Energy Cluster Denmark, som sammen med andre europæiske klynger nu skal positionere Europa som verdens teknologiske og industrielle leder inden for Blue Energy.

Intensivering af klynge- og forretningssamarbejdet i Europa

Den oprindelige projektpartnersøgning var under EU-klyngeprogrammet Cluster Go International. Programmet, som er en del af EUs rammeprogram for små og mellemstore virksomheder COSME, skal intensivere samarbejdet mellem klynge- og forretningsnetværk på tværs af europæiske lande og sektorer og dermed støtte etableringen af europæiske, strategiske klyngepartnerskaber inden for brancher af strategisk interesse over for lande og markeder uden for Europa.

Spanske Cluster Energia stod i spidsen for projektforslaget ”Europe Leading Blue Energy (ELBE)”, som gik ud på at samle europæiske klynger og kompetencer inden for det blå energiområde.

Det danske Enterprise Europe Network har igennem alle årene haft tæt kontakt til danske klynger, så partnersøgningen blev straks formidlet til Offshoreenergy.dk, som gik med i projektkonsortiet og var med til at præge ansøgningen, så den blev godkendt til medfinansiering. Da Offshoreenergy.dk i 2020 blev en del af Energy Cluster Denmark - den nye klynge for den samlede danske energisektor - overtog de det danske ELBE-partnerskab.

Positionering udenfor Europa

Projektpartnerskabet, der i alt tæller syv europæiske klynger, fik i 2020 rammerne til at tage næste vigtige skridt: Positionering af de europæiske klynger og kompetencer målrettet nye markeder som USA, Canada, Taiwan, Japan og Sydkorea. Det sker gennem det nye projekt ”ELBE PLUS - European Leaders of Blue Energy”, som startede i september 2020 og slutter i august 2022. Det nye projekt skal understøtte opbygningen af nye værdikæder.

- ELBE PLUS vil bidrage med at afklare markedsmuligheder for danske SMVer og positionere dem til at etablere strategisk samarbejde på nye markeder bl.a. floating wind og bølgeteknologi uden for Europa, siger Gustavo Ferraz de Luna, International Project Manager, Energy Cluster Denmark.

Fakta om Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele den samlede energisektor og er den samlende innovationsplatform for etablering og facilitering af innovationssamarbejder mellem SMVer, videninstitutioner og offentlige aktører i hele energisektoren.  

Læs mere her

 

Fakta om ELBE-projektet

Projektet Europe Leading Blue Energy (ELBE+) sigter mod at bidrage til positioneringen af Europa som verdens teknologiske og industrielle leder inden for Blue Energy, herunder; havvind (bundfast og flydende), bølge og tidevand i nye markeder som Nordamerika (USA og Canada) og Asien (Taiwan, Japan og Sydkorea).

Læs mere her

 

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.