KU-Science

Protein2Food - Københavns Universitets største EU-bevilling

Institut for Plante og Miljøvidenskab (PLEN) under SCIENCE på Københavns Universitet søgte partnere til Horizon2020-projektet ”Protein2Food” og fandt gennem det danske initiativ EU-DK Support 10 europæiske partnere. Det rette projektkonsortium var en af årsagerne til, at PLEN fik deres ansøgning godkendt og modtog en bevilling på ca. 65 mio. kr. af Europa-Kommissionen.

Sven-Erik Jacobsen, lektor og projektkoordinator ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab under SCIENCE på Københavns Universitet. Foto: Privat foto

 

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation og Enterprise Europe Network har løbende partnersøgningsdialoger i regi af initiativet EU-DK Support. EU-DK support har til formål at understøtte den danske deltagelse i EU-programmer. Som resultat heraf fik lektor og projektkoordinator Sven-Erik Jacobsen fra PLEN, Københavns Universitet, en ny mulighed for at søge partnere til Horizon 2020-projektet ”Protein2Food”, hvis konsortium med succes afsluttede kontraktforhandlingerne i februar 2015.

Etablering af nyt projektkonsortium

Efter henvisning fra Ulrik Olsen, EuroCenter, henvendte Sven-Erik Jacobsen sig til Anders Skeem, konsulent i Enterprise Europe Network og Future Food Innovation under Agro Business Park, i februar 2014.

Sven-Erik Jacobsen var i gang med at samle et internationalt projektkonsortium, der i første omgang skulle lave en såkaldt trin 1-ansøgning om udvikling af grønne proteinprodukter under emnet ”Fremtidens proteiner” i programmet for bioøkonomi under samfundsudfordringen i Horizon 2020, som er EUs rammeprogram for forskning og innovation. Til det formål skulle der findes flere SMVer og andre interessenter inden for området - såkaldte stakeholders - som kan deltage i projektets arrangementer, komme med inputs og bidrage til at udnytte projektets resultater på kortere eller længere sigt.

Via en fransk Enterprise Europe Network-partner blev der skabt kontakt til og indgået aftale med den franske SMV Novolyze, som skal levere knowhow til projektet inden for nye processer, der skal forbedre produktionen og pasteurisering af fødevarer. Novolyze har adgang til flere internationale virksomheder, der ønsker at forbedre og validere processer i forhold til vegetabilske produkter.

Via andre Enterprise Europe Network-partnere lykkedes det også at finde frem til omkring 10 interessenter rundt om i Europa.

Kick-off på Protein2Food

Projektets mål er at udvikle innovative, omkostnings- og ressourceeffektive, sunde vegetabilske proteiner til konsumering med positiv indvirkning på fødevaresikkerheden, biodiversitet, miljø, bioøkonomi, sundhed og social innovation. Den 9. – 12. marts 2015 holdt projektkonsortiet kick-off-møde i Danmark. Således er projektet officielt startet.

Sven-Erik Jacobsen ser meget spændt og optimistisk på projektet og glæder sig til at komme i gang. Når projektet er slut, forventer han, at vi er blevet klogere på, hvordan proteiner til konsumering kan være med til at løse nogle af de samfundsudfordringer, vi har på verdensplan med fødevaresikkerhed osv.

- Det er en stor bevillig, vi har fået, men det er også nødvendigt, hvis vi skal lave nogle gode og dybdegående forsøg, hvor vi alle byder ind med hver vores spidskompetencer på hver vores områder. Samtidig skal vi sikre, at produktet kan afsættes på markedet. Derfor forholder projektet sig også til hele fødevarekæden, så vi i sidste ende har et færdigudviklet produkt med markedsafsætningsmuligheder.

Samarbejde med Enterprise Europe Network og Agro Business Park

Agro Business Park var via sit regionale fødevaresats Future Food Innovation inviteret og deltog i kick-off mødet som interessent, bl.a. med en præsentation af arbejdet med fødevarer, bioenergi og hele bioøkonomien. Future Food Innovation arbejder bl.a. med projekter og virksomhedsudvikling på det grønne proteinområde.

- Jeg er meget glad for kendskabet til og hjælpen fra Enterprise Europe Network og det spirende samarbejde med Agro Business Park og Future Food Innovation. Jeg er sikker på, at vi kan udvikle samarbejdet bl.a. i takt med, at Protein2Food ruller sig ud, konkluderer Sven-Erik Jacobsen.

 

Fakta KU-Science

Institut for Plante og Miljøvidenskab (PLEN) hører under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (SCIENCE), som er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution. PLEN’s fokus er på planter, mikroorganismer, dyr og miljø som grundlag for en bæredygtig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter. Instituttets forskning og undervisning omfatter naturressourcer, landbrug, bioteknologi og syntesebiologi fra det molekylære niveau til økosystemer. I samarbejde med fakultetet bidrager PLEN til løsning af verdens store udfordringer i forhold til naturressourcer og klimaforandringer - nationalt og globalt. Her er samarbejde med erhvervslivet, offentlige myndigheder, organisationer og andre universiteter vigtigt for at skabe økonomisk vækst og sikre vores velfærd i samfundet.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet her

Læs mere om Institut for Plante- og Miljøvidenskab her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.