SkyWatch

Udbud – opgaver for milliarder

Hvert år udbydes opgaver for milliarder gennem offentlige udbud. Gennem seminarer, læs-let guides, gratis udbudsovervågning og samarbejde med danske og internationale aktører hjælper Enterprise Europe Network med at åbne døre og virksomheders øjne for offentlige udbud.

Foto: SkyWatch

Lige adgang til et enormt marked

Offentlige udbud dækker alle typer af produkter og serviceydelser, som offentlige myndigheder anvender, og derfor kan stort set alle virksomheder blive leverandør til det offentlige. Alle offentlige opgaver af en hvis størrelse både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt skal i udbud. Selvom reglerne og adgangen til opgaverne er forskellige, så følger de alligevel de samme principper, som er beskrevet i EUs udbudsregler. Reglerne skal sikre en åben og lige adgang til opgaverne og samtidig sikre de bedste løsninger og produkter til den bedste pris, netop gennem åben konkurrence.

Gør det rigtigt

Konsulent Steen Jensen har gennem en årrække beskæftiget sig professionelt med offentlige udbud, dels som indkøbschef og nu som privat konsulent, hvor han hjælper virksomheder med at forstå udbudsmateriale og udforme bud.

- Stadig flere offentlige opgaver gøres kun tilgængelige via udbud, og det vil fortsat vokse. Derfor er det vigtigt, at virksomheder ved, hvordan de skal gribe mulighederne an, hvis de vil beholde opgaver og/eller have del i nye. Hvis man vil være leverandør til det offentlige, skal man gribe det rigtigt an, ellers risikerer man at spilde tid og ressourcer i virksomheden.

Ifølge Steen Jensen behøver det ikke være kompliceret at byde på offentlige opgaver. De væsentligste elementer er at finde relevante udbud i god tid, at læse udbudsmaterialet rigtigt, så det, man byder ind med, også matcher det, den offentlige myndighed efterspørger, og endelig at have de interne arbejdsgange på plads, så man ved, hvem der skal gøre hvad, og hvilke dokumenter der skal være styr på og til hvilken deadline.

- Opbygger man erfaring med offentlige udbud, så har man også adgang til nye forretningsmuligheder, slutter Steen Jensen.

Internationale muligheder

Offentlige udbud er også tilgængelige på tværs af grænser og i en række internationale organisationer som FN, NATO og Verdensbanken. I valg af leverandør vægter udbydere ikke kun pris, men også pålidelighed, evnen til at levere samt kvalitet og miljøbevidsthed.

- Danske virksomheder har et godt omdømme i resten af verden og er netop kendt for at være pålidelige, kvalitets- og miljøbevidste. Derfor står de også stærkt i konkurrencen med andre leverandører i udlandet – hvis de altså har modet og ressourcerne til at tage det internationale udbudsspring. Ofte vil dét at byde på offentlige opgaver i et andet land enten kræve eller være nemmere i samarbejde med en lokal samarbejdspartner. Via vores mange udenlandske samarbejdspartnere i Enterprise Europe Network kan vi hjælpe med at finde sådanne samarbejdspartnere, og vi arbejder på at lave et målrettet arbejde ift. offentlige udbud, fortæller Hanne Brixen fra Enterprise Europe Network.

Sky-Watch appetitvækket i The Big Apple

Den nordjyske virksomhed Sky-Watch var blandt de danske deltagere på FNs årlige seminar i New York, hvor virksomheder kan få et indblik i FNs udbudsopgaver og holde møder med de mange forskellige FN-organisationer. Managing Director Jonas Dyhr Johansen fra Sky-Watch var meget tilfreds med det umiddelbare udbytte af turen, som var arrangeret af Enterprise Europe Network:

- Vores produkt er meget relevant i løsningen af mange af FN-organisationernes opgaver, og derfor er FN også en oplagt kunde for os. I New York fik vi et rigtigt godt indblik i, hvordan FNs udbudssystem fungerer, og nu har vi også et klart billede af både muligheder, og hvordan vi skal gribe FN an som forhåbentlig kommende kunde.

Enterprise Europe Network planlægger at afholde samme tur igen i 2013.

Fakta SkyWatch

Sky-Watch producerer avancerede, fjernstyrede minihelikoptere, der kan anvendes til en lang række overvågningsopgaver, fx i forbindelse med minerydning, miljøovervågning og rekognoscering.

Læs mere om Skywatch

Læs mere om Steen Jensen

 

 

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.