Væksthus Nordjylland

Udviklingsmidler til at skabe fremtidens scaleup virksomheder

Hvordan skal rådgivningen af danske virksomheder tilpasses for at sikre, at der bliver taget hånd om de mest potentielle iværksættere, så de bliver til en scaleup virksomhed? Og hvordan identificerer man overhovedet fremtidens succeser? Det er nogle af de spørgsmål, som Væksthus Nordjylland har sat sig for at besvare i InterReg-projektet "Fast Forward Europe", som de er kommet med i med hjælp fra Enterprise Europe Network.

Jane Ribergaard Holm, udviklingsansvarlig i Væksthus Nordjylland (Foto: Væksthus Nordjylland)

I starten af 2016 modtog Enterprise Europe Network-konsulent Hanne Bregendahl Pihl fra NordDanmarks EU-kontor en henvendelse fra en fransk netværkskollega i Normandiet, som var i gang med at samle et hold til en InterReg Europe-ansøgning. Fokusområdet for ansøgningen var den europæiske konkurrenceevne - mere specifikt: Hvordan får vi skabt konkurrencedygtige, hurtigt voksende virksomheder? For at løse udfordringen ledte de efter erhvervsfremmeaktører fra hele Europa, der enten arbejder aktivt med vækstiværksættere eller vækstvirksomheder, og som har haft succes med at øge vækstpotentialet hos disse.

Kobling i inderkredsen

Da Hanne Bregendahl Pihl modtog henvendelsen, faldt tankerne straks på samarbejdspartneren Væksthus Nordjylland, som gennem mange år har kørt en bred vifte af vækstprogrammer. De er dermed velbevandret i, hvilke udfordringer de danske startups står overfor, og hvilke parametre der er væsentlige for at opnå en bæredygtig vækst.

På samme tid var udviklingsansvarlig i Væksthus Nordjylland Jane Ribergaard Holm i gang med at lede efter projektmuligheder, der kunne hjælpe dem med at afdække nye arbejdsmetoder for bedre at identificere potentielle vækstvirksomheder.

Fast Forward Europe!

Det tog derfor ikke mange overvejelser for Væksthus Nordjylland at sige ja tak til at indgå i forhandlingerne omkring et projektpartnerskab. En interessetilkendegivelse blev sendt til franskmændene, og efter flere møder og drøftelser om erfaringer og ønsker til projektet blev InterReg Europe-ansøgningen ”Fast Forward Europe” indsendt i sommeren 2016.

- Muligheden fra Enterprise Europe Network passede perfekt ind i de problemstillinger, vi selv arbejder med i regi af Væksthuset, og vi er derfor rigtig glade for at være kommet med i et projekt, der har til formål at undersøge, hvordan vi kan skabe flere scaleup virksomheder både i Danmark og resten af Europa. Det er en problemstilling, der ligger os meget på sinde, og som er afgørende for, at Europas virksomheder også er konkurrencedygtige i fremtiden, fortæller Jane Ribergaard Holm.

Fra ansøgning til projektmidler

I starten af november 2016 blev projektet godkendt, og kick-off-mødet blev holdt i Normandiet allerede i januar 2017. Her præsenterede den franske lead partner deres fokuserede vækstprogram, som består i, at 10 iværksættere og/eller virksomheder udvælges til at deltage i et 1-årigt intensivt forløb. Ved opstart modtager de 100.000 EUR til dækning af deres behov (lønninger, produktudvikling, go-to-market indsat o.l.). Samtidig indgår de i et skræddersyet forløb med ekspertbistand, kompetenceudvikling, mentorsparring mv. Efter et år afsluttes forløbet med en investordag, hvor deltagerne pitcher deres virksomhed for 240 banker, investorer, business angels mv. med henblik på at opnå kapital til videreudvikling og skalering af deres virksomhed.

God inspiration

Væksthus Nordjylland fandt stor inspiration i den franske model, om end den næppe vil være rentabel i Nordjylland. Til gengæld skal set-up’et for den afsluttende pitch-event undersøges nærmere, da adgang til ekstern kapital kan være den afgørende faktor for, at en virksomhed i sidste ende får realiseret sit vækstpotentiale.

Projektet ”Fast Forward Europe” løber i fem år og har et samlet budget på 1.597.145 EUR.

 

Fakta Væksthus Nordjylland

Væksthus Nordjylland er en non-profit organisation, der tilbyder gratis vejledning til ambitiøse iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. De hjælper bl.a. med at identificere tiltag, der skal øge indtægter, antal medarbejdere, produktudvikling og eksport.

Læs mere her

 

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.