Amplex Denmark ApS og Amplex Denmark ApS

UMEME - bedre elforsyning i Kenya

Aarhus-virksomheden Amplex A/S har med hjælp fra Enterprise Europe Network fået etableret et samarbejde med den tyske virksomhed Energynautics. De to virksomheder og Alexandra Instituttet samarbejder nu i et Eurostars-projekt om at sikre stabil strømforsyning i Kenya.

Urban Engberg, projektleder i Amplex, under inspektion af Amplex-installationerne i Kenya (Foto: Johanne Mose Entwistle)

Man kan fristes til at sige, at Amplex efterhånden er en ”gammel kending” af Enterprise Europe Network. Virksomheden har siden Bright Green-udstillingen i forbindelse med COP15 i København i december 2009 løbende været i dialog med Enterprise Europe Network-repræsentant Anders Skeem fra Agro Business Park omkring forskellige samarbejdsmuligheder.

I januar 2011 kontaktede Urban Engberg, projektleder i Amplex, så Anders Skeem for at få offentliggjort en profil på en partnersøgning til et projektforslag under Eurostars-programmet i samarbejde med Alexandra Instituttet i Aarhus. De danske partnere søgte en udenlandsk samarbejdspartner, der kunne levere relevante kompetencer til projektforslaget i forhold til at udvikle et virtuelt elsystem især rettet mod løsninger til geografiske områder med ustabil elforsyning.

Fik tysk kontakt

Den tyske Enterprise Europe Network-partner Hessen Agentur GmbH har bl.a. Energynautics på mailinglisten over virksomheder, der løbende bliver informeret om samarbejdsmuligheder i netværket. Energynautics er en mindre tysk virksomhed med fokus på simuleringer af elsystemet og nye teknologier som fx virtuelle elværker og Smart Grids.

Energynautics bød ind på den danske partnersøgning, og de to Enterprise Europe Network-partnere sørgede for, at den indledende dialog kom i gang. Matchet var så godt, at de tre partnere indsendte en Eurostars-ansøgning sammen. Selve ansøgningen til Eurostars-programmet blev hjulpet godt på vej af det midtjyske iFacilitator-samarbejde, med aktiv hjælp fra Central Denmark EU Office og konsulentvirksomheden Innovayt.

UMEME 24/7-projektet godkendt

Projektforslaget blev godkendt til Eurostars-medfinansiering, og projektet ’UMEME 24/7’ (umeme betyder elektricitet på swahili) var en realitet. Urban Engberg udtaler:

- Vi har haft stor gavn af Enterprise Europe Network og iFacilitator-pakken til at finde en relevant projektpartner, så vi kunne få sendt en konkurrencedygtig Eurostars-ansøgning.

’UMEME 24/7’ skal udvikle og afprøve løsninger, som skal sikre stabil strømforsyning til elforbrugere i Kenya. Kenya er ligesom mange andre udviklingslande plaget af både varslede og uvarslede strømafbrydelser på forskellige tidspunkter af døgnet, til stor gene for både private, industrien og den offentlige sektor som fx hospitaler. Projektet har et samlet budget på EUR 778.070, hvor Eurostars-støtten samlet udgør EUR 420.000.

’UMEME 24/7’-projektet startede i oktober 2011. Projektleder Johanne Mose Entwistlefra, Smart City Lab på Alexandra Instituttet, beskriver samarbejdet således:

- Vi har et set-up, hvor Energynautics kommer med nogle forudsigelser, og hvor Amplex har udstyret til at kunne tænde og slukke for ting, og så har vi Alexandra Instituttet, som skal lave brugerundersøgelserne i forhold til at kunne sige, ”hvad er det egentlig, problemet er"? For én ting er, hvad vi har analyseret os frem til på forhånd ved skrivebordene, noget andet er, hvad det egentlig er for problemer, som brugerne oplever i Kenya.

Projektet afsluttes ultimo 2013.

 

Fakta Amplex Denmark ApS

Amplex, der er etableret i 2001, udvikler systemer til forsyningssektoren med fokus på områder som overvågning og styring af el- og vandforbrug, styring af gadelys samt generel overvågning af distributions-netværk. Systemet tilpasses lokale forhold. I dag sælger Amplex cleantech-løsninger på det globale marked.

Læs mere her

 

Fakta Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet, Aarhus, er et GTS-institut, der arbejder med anvendelsesorienteret it-forskning. Med fokus på pervasive computing aktiverer instituttet dets samarbejdspartneres og kunders udviklingspotentiale via forskningsbaseret innovation. Under instituttet er bl.a. Smart City Lab, som har missionen at bidrage til den strategiske og teknologiske udvikling af smart cities - smarte byer.

Læs mere her

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Aalborg Idrætsgymnastik henter inspiration i udlandet

Med hjælp fra Enterprise Europe Network har Aalborg Idrætsgymnastik fået Erasmus+ mobilitetsmidler, som de kan bruge til at sende trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til foreningen.

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

650.000 kg plast genbrugt til øltransport

Flere tusind grønne paller sendes hver måned til Systembolaget i Sverige, og det har danske Nortech Solutions nu modtaget en anerkendt europæisk erhvervspris for. Adm. direktør, Jeppe Mølvadgaard, kalder på flere innovative og grønne løsninger.