Skræddersyet vejledning til international vækst

Gennem Enterprise Europe Network kan din virksomhed få den vejledning, den har brug for til at vokse og ekspandere på internationale markeder.

Vi kan fx hjælpe dig med:

  • Hvordan du eksporterer dine produkter eller tjenester til nye markeder
  • Hvordan du får CE-mærkning til dine produkter
  • Den bedste måde at finansiere dine vækstplaner på
  • Hvordan du beskytter dine immaterielle aktiver i et andet land

Sådan foregår det:

1. Kontakt os

Kontakt dit lokale Enterprise Europe Network-kontor. Vi vil herefter:

  • Give dig de oplysninger, du leder efter
  • Beslutte, om vi skal samarbejde om en skræddersyet handlingsplan
  • Videresende dig til den mest relevante service

2. Blive enige om en handlingsplan

Hvis vi er den rette sparringspartner for dig, kan din netværkskonsulent hjælpe med at udarbejde en handlingsplan baseret på følgende:

  • Dine forretningsmål
  • Hvad du skal gøre for at nå dertil
  • Den tidsplan, som du planlægger at arbejde efter

3. Implementer planen og opnå resultater

Under hele forløbet vil du have adgang til en af vores konsulenter. Vores opgave er at sikre, at du når dine mål, og at din virksomhed bliver mere konkurrencedygtig som følge af dit samarbejde med os.

Dette kan du få hjælp til

De følgende EU-emner er alle områder, hvor vi kan hjælpe din virksomhed:

EU-lovgivning og -standarder
Vi hjælper dig med at anvende EU-forordninger og overholde standarder (fx CE-mærkning).

Adgang til internationale markeder
Vi hjæper dig med markedsinformation og informerer om kapacitetsopbygningsservices, identificerer egnede markeder for vækst og vejleder dig om lokale forretningsbetingelser.

Internationale offentlige kontrakter
Vi kortlægger eksisterende udbudsmuligheder i EU og i øvrige lande og hjælper dig med at ansøge om udbud.

Finansiering
Vi hjælper dig med at identificere finansieringskilder og sikrer, at din virksomhed er klar til at investere.

EU-finansiering og hjælp til ansøgninger
Vi identificerer EU-finansieringsmuligheder, der passer til din virksomheds behov, og hjælper dig med at ansøge.

Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR)
Vi hjælper dig med at beskytte og udvide dine intellektuelle ejendomsrettigheder og udarbejder dine patenter og strategier for udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Energi- og ressourceeffektivitet
Vi hjælper dig med at forstå og finde frem til de bedste teknologier til din virksomhed og identificere finansieringsmuligheder for miljøinnovation og grønt iværksætteri.

Bæredygtighed
Vi hjælper dig med at udvikle mere bæredygtige forretningsmodeller og navigere i de miljømæssige og sociale aspekter af bæredygtighed.

Digitalisering
Vi kan vejlede dig om, hvordan du kan integrere digitale teknologier i dine forretningsprocesser.

Modstandsdygtighed
Vores services kan også hjælpe din virksomhed med at blive mere modstandsdygtig over for eksterne faktorer som fx forstyrrelser i forsyningskæden.

Forbedringer i ledelsen
Vi identificerer, udvælger og tilpasser den passende ledelsesmodel til din virksomhed i overensstemmelse med dine behov.

Mange af disse emner er beskrevet i detaljer på portalen Your Europe. Tag gerne et kig på denne praktiske online guide, før du henvender dig til dit lokale netværkskontor - måske findes svaret på dine spørgsmål allerede der.

Vil du vide mere?

Kontakt os for en uforpligtende snak om vores services, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Aija Konisevska Azadi

Projektleder
(+45) 50103852
aka@ndeu.dk

NordDanmarks EU-Kontor

Anders Skeem

International Manager 
(+45) 40309637
as@foodbiocluster.dk

Food & Bio Cluster Denmark

 

Karin vith Ankerstjerne

Bjarne Andersen

EU-konsulent
(+45) 25482125
ban@southdenmark.be

South Denmark European Office

 

Bogdan Mihai Turcanu

Bogdan Mihai Turcanu

Forretningsudvikler og projektleder
(+45) 61884611
btu@ehhs.dk

Erhvervshus Hovedstaden